Om du upplever problem där du bor ska du i första hand kontakta din hyresvärd eller bostadsrättsförening. Hyresnämnden är också en möjlighet för dig som bor i hyresrätt www.hyresnamnden.se

För dig som har egen villa och upplever problem med inomhusmiljön rekommenderar vi att du vänder dig till ett företag som arbetar med inomhusmiljöfrågor för att få rådgivning och hjälp.

I de fall det gäller en yttre störning som buller från en verksamhet eller oljud från grannar ska du påtala problemet för de som orsakar olägenheten.

Berätta för dem om problemet och försök beskriva det så sakligt och utförligt som möjligt. Det är bra om du till exempel skrivit ner under vilka tider eller omständigheter som problemet uppstår.

Vad kan kommunen göra åt problem med inomhusmiljön?

Om det gått en tid sedan du påtalat problemet för den som är ansvarig och du fortfarande inte fått hjälp kan du kontakta kommunen. Du gör då en anmälan om olägenhet och den görs på blanketten med samma namn. I den skriver du vad problemet är och när du kontaktat fastighetsägaren eller bostadsföreningen och vad dessa försökt göra åt saken. Att göra en anmälan om olägenhet kostar ingenting.

pdf Anmälan olägenhet hälsoskydd (195 KB)

Läs noga igenom instruktionerna på sidan 4-6 i blanketten innan du fyller i den. Om blanketten är rätt ifylld när den kommer in till oss kan vi handlägga ditt ärende snabbare. Om det saknas uppgifter i blanketten kommer vi att skicka tillbaka den till dig för komplettering innan vi börjar handlägga ärendet.

Du kan välja att vara anonym, men vi har begränsade möjligheter att utreda anonyma klagomål. Om du anmäler anonymt har du heller inte möjlighet att överklaga beslut.

Vad händer efter att jag skickat in en anmälan om olägenhet?

När vi får en anmälan skickar vi ett brev till fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen där vi berättar att vi fått in ett klagomål, och uppmanar fastighetsägaren att meddela oss vilka åtgärder de kommer att vidta för att avhjälpa problemet.

Om fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen inte svarar, eller om vi bedömer att deras förslag på lösning inte kommer att räcka så gör vi en inspektion. Sedan tar vi beslut om vilka åtgärder den som äger fastigheten ska vidta för att komma tillrätta med problemet.

Om vi inte hittar några tecken på att det finns risk för att människors hälsa påverkas negativt av problemet avslutar vi ärendet.

Vi gör vår bedömning utifrån vad som står i miljöbalken och i folkhälsomyndighetens allmänna råd. folkhälsomyndigheten har riktvärden för inomhusbuller, fukt och mögel, radon, temperatur och drag samt ventilation.

Följande problem handläggs inte av samhällsbyggnadsnämnden eller miljöavdelningen

* Klagomål på vanvårdade djur- Länsstyrelsen ansvarar för djurskyddskontrollen i länet, telefon 010-225 3030.

* Lösspringande katter, bedöms normalt inte som en olägenhet enligt miljöbalken.

* Lösspringande hundar (polisen på telefon 114 14).

* Klagomål på vilda djur-om det inte kan bedömas vara en olägenhet enligt miljöbalken.

* Arbetsmiljöfrågor. de handläggs av Arbetsmiljöverket.

* Viltolyckor, kontakta polisen på 114 14, markera olycksplatsen.