Barn- och elevhälsan

Åsa Richardsson

Skolsköterska med placering på Stamgärde och Kyrkslätten skola Telefon: 0647-168 99, 076-114 84 28 asa.richardsson@are.se

Elin Hagström

Skolkurator med placering på Duveds skola Telefon: 0647-162 37 elin.hagstrom@are.se

Ester Nyrhilä

Skolsköterska med placering på Åre skola och Duveds skola Telefon: 0647-162 23, 070-280 27 20 ester.nyrhila@are.se

Evelina Björklund

Skolsköterska med placering på Duved skola Telefon: 0647-162 15 evelina.bjorklund@are.se

Isabell Wennberg

Skolkurator med placering på Stamgärde, Racklöfska och Kyrkslätten skola Telefon: 0647-162 33, 0730-85 79 69 isabelle.wennberg@are.se

Lisa Gros

Skolpsykolog (föräldraledig) Telefon: 0647-161 00 lisa.gros@are.se

Lotta Johansson

Skolsköterska med placering på Mörsils skola och Hallens kyrkskola Telefon: 0647-162 24 lotta.johansson@are.se

Magnus Ekelund

Studie- och yrkesvägledare med placering på Duveds skola Telefon: 0647-168 19, 070-258 34 60 magnus.ekelund@are.se

Maria Dahlqvist

Skolkurator med placering på Hallens kyrkskola Telefon: 0647-162 25 maria.dahlqvist@are.se

Maria Kjellgren

Kommundoktorand Telefon: 0647-162 40 maria.kjellgren@are.se

Martin Gillgren

Verksamhetschef Telefon: 0647-161 31 martin.gillgren@are.se

Monica Lenell

Skolsköterska med placering på Mörsil skola och Racklöfska skola Telefon: 0647-162 28 monica.lenell@are.se

Per Jansson

Kommundoktorand Telefon: 0647-162 31 per.jansson@are.se

Rickard Forsberg

Skolkurator med placering på Mörsils skola Telefon: 0647-162 13 rickard.forsberg@are.se

Ruben Cañas Lind

Studie- och yrkesvägledare med placering på Mörsil, Hallen, Racklöfska och Kyrkslätten skola Telefon: 0647-162 63, 070-264 76 20 ruben.canas.lindh@are.se

Sofia Eliasson

Skolkurator med placering på Åre skola och Duved skola Telefon: 0647-168 98 sofia.eliasson@are.se