Enligt det så kallade ”MCP-direktivet” (2015/2193/EU) måste alla medelstora förbränningsanläggningar som förbränner bränsle som inte är avfall och som har en högsta effekt från 1 MW upp till 50 MW vara registrerade.

I Sverige är direktivet genomfört i förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar.
Läs förordning (2018:471) 
(Riksdagens webbplats)

Nya anläggningar ska registreras innan de tas i drift. Med ny anläggning menas en anläggning som tas i drift efter den 19 december 2018.

Övriga anläggningar, som har varit i drift före 20 december 2018 har dispens från registrering till 2024 eller 2029 beroende på anläggningseffekten.

  • Om effekten är högre än 5 megawatt ska registrering göras senast 1 januari 2024.
  • Om effekten är högst 5 megawatt ska registrering göras senast 1 januari 2029.

Registrerade anläggningar

Här offentliggörs uppgifter om de medelstora förbränningsanläggningar som är registrerade inom Åre kommun.

Företag: Jämtkraft AB
Verksamhet: Fjärrvärmeanläggning biomassa
Organisationsnummer: 556001-6064
Fastighetsbeteckning: Forsa 2:5

Företag: Jämtkraft AB
Verksamhet: Fjärrvärmeanläggning biomassa
Organisationsnummer: 556001-6064
Fastighetsbeteckning: Fabriken 17

Företag: Jämtkraft AB
Verksamhet: Fjärrvärmeanläggning biomassa
Organisationsnummer: 556001-6064
Fastighetsbeteckning: Björnänge 2:83

Företag: Jämtkraft AB
Verksamhet: Fjärrvärmeanläggning bioolja (Hvo)
Organisationsnummer: 556001-6064
Fastighetsbeteckning: Totten 1:68