Årsredovisning

Varje år konstaterar och summerar vi hur kommunens verksamhet gått genom en årsredovisning. Årsredovisningen är en utvärdering av det ekonomiska resultatet och talar även om hur vi arbetat för att nå våra uppsatta mål.

Årsredovisningen beslutas i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige.

pdf Årsredovisning 2020 (2.63 MB)

pdf Årsredovisning 2019 (2.06 MB)

pdf Årsredovisning 2018 (2.41 MB)

pdf Årsredovisning 2017 (4.03 MB)

pdf Årsredovisning 2016 (2.85 MB)

pdf Årsredovisning 2015 (1.66 MB)

Utvecklingsplan

Utvecklingsplanen är kommunens budget och målsättningar för året, samt en plan för de nästkommande tre åren. I utvecklingsplanen finns även en beskrivning av hur kommunens ledningssystem fungerar.

Utvecklingsplanen gäller först efter att den beslutats i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige.

pdf Utvecklingsplan 2018/2021 (890 KB)