Fler åker kollektivt

Resandet har sedan 2007 trefaldigats i vårt centrala stråk mellan orterna Duved-Åre-Undersåker-Järpen-Mörsil, där mer än 70% av vår befolkning bor. De resenärer som själva betalar sin biljett har mer än sexfaldigats. Med buss åktes 2019 nära en kvarts miljon resor med linje 157. Inom Jämtlandsstråket Duved-Åre-Krokom-Östersund restes 2019 totalt nästan en halv miljon resor med linje 155, 156 och 157. Mer än 42% av resenärerna betalar själva sin biljett till och från Östersund. 

Norrtågs trafik i Mittstråket är mycket framgångsrik med ständigt fler resenärer (ingår inte i siffrorna ovan). Exempel på faktorer som bidrar till det ökande resandet är: kollektivtrafik alla dagar i veckan, ungdomskort med fria resor för alla folkbokförda ungdomar 6-19 år, förmånliga seniorkort, anpassning av fordon som möjliggör att ta med cyklar, skidor och annat "skrymmande" handbagage. 


ResRobot

Använd reseplaneraren Resrobot via internet i din smartphone. Resrobot är ett användbart verktyg när du åker med kollektivtrafiken. Resrobot är en unik reseplanerare för dig som behöver snabb, detaljerad information om resor och resekombinationer för alla tidtabellagda tåg, bussar, flyg, tunnelbanor och spårvagnar i landet. 

 

 

app - Länstrafiken Jämtland

Med appen Länstrafiken Jämtland i din smartphone kan du söka och köpa resa med buss- och tåg i Jämtlands län. Appen innehåller mobilbiljett, reseplanerare med realtidsvisning, hållplatstider med realtidsvisning, realtidskarta som visar bussens position och tidtabeller som är nedladdningsbara samt trafikstörningar..

Via Länstrafikens hemsida löser du många resor lokalt och regionalt.

Resplus – hela din resa på en biljett

En biljett för hela resan. Resplus är ett biljett- och resesamarbete som binder ihop Sveriges kollektivtrafik. Det är möjligt tack vare en unik samverkan mellan så gott som alla Sveriges trafikföretag, som tillsammans jobbar för att göra resan så enkel och smidig som möjligt för dig som resenär.