Vi vet att vi inte klarar allt själva, tillsammans blir vi bättre.

Fritid Åre kommun har samverkat med andra verksamheter och avdelningar så länge vi varit verksamma. Genom våra samverkanspartners når vi ut till många fler unga.

Fryshuset var med när Lokalen slog upp sina portar 1996 och sedan dess har de varit en inspiration och källa till värdegrund, förhållningssätt och kunskap. Fryshuset har bland annat varit med och bidragit till utvecklingen av verksamheten för ensamkommande, Lugna Gatan Åre och personalutvecklingen på Fritid.

 

Genom åren har många utbyten skett och det är många ungdomar från Fryshuset nationellt som besökt Åre genom Fritid och Lugna Gatan Åre. Vi har en unik ungdomsverksamhet i Åre kommun där Fryshuset inte är längre än ett samtal bort. Våra unga får ta del av det nätverk av utbildningar och mötesplatser som finns i Fryshuset.

Den här föreningen startades ursprungligen i projektet Lugna Gatan Åre för att säkerställa fortsatt verksamhet, men sedan verksamheten blev kommunal så har föreningen omformats till en vision om en ungdomsdriven föreningen. Unga för Unga(UFU) sökte pengar från Arvsfonden och fick bidrag för att genomföra "Mekka i Järpen" dec 2016-2018. Sedan december 2018  är "Mekka i Järpen" en verksamhet som drivs av kommunala Ung Fritid och föreningen UFU tillsammans. UFU har även lanserat ungdomscheckar som du som ung kan söka tillsammans med kompisar för att genomföra aktiviteter. Föreningen kan även söka nya projektpengar för att starta och genomföra ungdomsverksamhet. Vill du veta mer om föreningen så sök på Unga för Unga på Facebook eller fråga någon i Ung Fritids personal.

Fritid nätverkar med Trygg i Åre som är en sammanslutning av näringsidkare i Åre kommun vars arbete går ut på att öka tryggheten och livskvalitén för kommunens invånare och besökare. Trygg i Åre, genom Niklas Edbjörk, drog igång en renovering av Lokalen 2016. Projekt Lokalen har resulterat i en rejäl uppfräschning av Lokalens ytskikt med hjälp av lokala hantverkare och mötesplatsen har även fått nya ytor utomhus samt ny utrustning till verksamheten. TACK!
Nätverkandet fortsätter och framöver har vi siktet inställt på psykisk hälsa.

 

För mer info om trygg i Åre se:

Trygg i Åres Facebooksida

Trygg i Åre på are.se

 

Den här föreningen startades ursprungligen i projektet Lugna Gatan Åre för att säkerställa fortsatt verksamhet, men sedan verksamheten blev kommunal så har föreningen omformats till en vision om en ungdomsdriven föreningen. Unga för Unga sökte pengar för att genomföra Mekka i Järpen och är sedan dec 2016 projektägare. De har även lanserat ungdomscheckar som du som ung kan söka tillsammans med kompisar för att genomföra aktiviteter. Vill du veta mer om föreningen så sök på Unga för Unga på Facebook eller fråga någon i Fritids personal.