Angående Länsstyrelsens provtagning av miljögifter på fisk i Åre kommun. Den 9 juni 2023 infördes lokala tillfälliga kostråd för förtäring av öring och kanadaröding. 

Tidigare har undersökningar av miljögifter i fisk varit mycket begränsade i vår kommun. På grund av speciella projektmedel från Havs- och vattenmyndigheten har Länsstyrelsen kunnat utöka sin provtagning av miljögifter i fisk i länet. Provtagningar av Länsstyrelsen har därför genomförts i sjön Själdren (mellan Ocke och Mörsil) och i Storsjön under perioden 2019 till 2022, men även på andra platser i länet. I provtagningarna i vår kommun har förhöjda halter av PCB, dioxiner och kvicksilver påträffats i provtagen öring och kanadaröding.

Miljögifterna i den provtagna öringen och kanadarödingen i vår kommun ligger exempelvis på samma nivå som öring eller vildlax från Östersjön. På grund av de höga halterna rekommenderar Livsmedelsverket att samtliga berörda kommuner inför lokala tillfälliga kostråd för förtäring av öring och kanadaröding.

Alla vattendrag påverkas inte av de lokala tillfälliga kostråden

Kostråden innefattar vattendrag och biflöden som utgör vandringsled för öring och kanadaröding från Storsjön. Exakta områden och vattendrag där lokala tillfälliga kostråd gäller framgår i segmentet "Var och hur ser kostråden ut för fiskar i Åre kommun".

Det är viktigt att betona att de uppmätta halterna inte utgör en omedelbar risk. Dock bör man undvika att frekvent konsumera vissa fiskarter som är fångade på specifika platser i kommunen. Särskilda råd tillkommer för barn och ungdomar upp till 18 år, gravida, ammande kvinnor och personer som vill bli gravida i framtiden, eftersom dessa grupper är mer känsliga för miljöföroreningar.

Beslutet om lokala tillfälliga kostråd i Åre kommun fattades av samhällsbyggnadsnämnden den 9 juni. Åre kommun uppmanar sina invånare att informera sig om vilka kostråd som gäller och att börja följa dem.

Observera att de lokala kostråden kommer att vara tillfälliga eftersom det pågår ett arbete inom EU för att utreda fördelar och nackdelar med att äta fisk. Detta arbete förväntas vara klart år 2025 och kan påverka hur Livsmedelsverket och andra myndigheter bedömer halterna av miljögifter i fisken i Sverige och Europa, samt vilka kostråd som kommer att gälla framöver.

Mer information

Mer information och de vanligaste frågorna och svaren hittar du hos Länsstyrelsen. I protokollet ses antaget kostråd på sida 30 och 31. 

Läs mer hos Länsstyrelsen »

Protokoll SBN 2023-06-09 »

Lokala tillfälliga kostråd för fisk i Åre kommun


Tänk på!
De lokala kostråden som samhällsbyggnadsnämnden beslutat gäller för områdena inom Åre kommun. För att veta vilka lokala kostråd som gäller i kringliggande kommuner, besök respektive kommuns webbplats för mer information. Informera dig alltid om eventuella lokala kostråd om du fiskar eller äter fisk i vatten utanför Åre kommuns gränser.

Lokala tillfälliga kostråd för öring, kanadaröding

Fisken bör inte ätas oftare än 2-3 gånger per år av barn och ungdomar upp till 18 år, liksom gravida, ammande och de som planerar graviditet i framtiden. Övriga grupper kan äta öring och kanadaröding en gång per vecka. Råden för öring och kanadaröding beror på förhöjda halter av dioxiner, PCB, kvicksilver

I vilka vatten i Åre kommun finns det lokala tillfälliga kostråd för öring och kanadaröding:

 

Se karta från Länsstyrelsen här »


De lokala kostråden som samhällsbyggnadsnämnden beslutat gäller för områdena inom Åre kommun. För att veta vilka lokala kostråd som gäller i kringliggande kommuner, besök respektive kommuns webbplats för mer information.

 

 Lokala tillfälliga kostråd för harr och sik:

I dagsläget finns det inget som tyder på att harr eller sik innehåller förhöjda värden av miljögifter i vattendrag i Åre kommun. Det finns därför i dagsläget inga lokala eller nationella kostråd kopplat till förtäring av harr eller sik.


I vilka vatten i Åre kommun finns det lokala tillfälliga kostråd för harr och sik? :


Inga vatten eller vattendrag i Åre kommun har kostråd gällande förtäring av harr eller sik.

Lokala tillfälliga kostråd för abborre, gädda och lake:


Gädda, abborre och lake är inte provtagna för miljögifterna PCB och dioxin i Åre kommun. Därför kommer dessa fiskarter inte omfattas av lokala kostråd gällande PCB och dioxiner.


Men på grund av de förhöjda kvicksilverhalterna generellt i fisk i Sveriges vatten har Livsmedelsverket tagit fram nationella kostråd för insjöfisk. Det gäller bland annat abborre, gädda och lake. Råden anger att:

Kvinnor som är gravida, ammar eller planerar att skaffa barn, bör inte äta dessa arter oftare än 2–3 gånger per år.  Andra personer bör inte äta dessa arter oftare än en gång per vecka.

Läs mer om de nationella kostråden angående kvicksilver:

https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/oonskade-amnen/metaller1/kvicksilver


I vilka vatten i Åre kommun finns det lokala tillfälliga kostråd för abborre, gädda och lake? :


Alla vattendrag i Sverige berörs av de nationella kostråden. Detta innebär att all gädda, abborre och lake som fångas i vattendrag i Åre kommun innefattas av de nationella kostråden som står i texten ovan.

Kontakt

Kundtjänst
Telefon: 0647-161 00
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.