Bild på brevlådor

Adresser är viktiga för att vi ska hitta i kommunen, de är också ett underlag för folkbokföringen.

Nya namn

När en gata, ett kvarter eller en allmän plats i Åre kommun ska namnges tas namnförslag fram av kommunens tillväxtavdelning i samråd med till exempel hembygdsförening, exploatör och kommuninnevånare. Kommunstyrelsen i kommunen beslutar sedan om nytt namn. Namn ska följa ”god ortnamnssed” som anges i Kulturmiljölagen (1988:950).

Belägenhetsadresser

Kommunen fastställer belägenhetsadresser, det vill säga adresser som talar om var något ligger utan att använda koordinater. Alla bostäder och de flesta verksamhetsbyggnader ska ha en adress som anger var de är belägna. Först när adressen är registrerad i adressregistret kan du folkbokföra dig där. Belägenhetsadresser i en tätort och i fritidshusområden består oftast av gatunamn och adressnummer och på landsbygden vanligtvis av bynamn och adressnummer. Adressättning görs alltid efter svensk standard. En byggnad med flera lägenheter med egna entrédörrar direkt utifrån, har en adress per lägenhet. När en byggnad har en gemensam entrédörr till flera lägenheter, adressätts entrédörren och varje lägenhet får ett fyrsiffrigt lägenhetsnummer, se Lantmäteriets instruktioner för lägenhetsnumrering.

pdf Blankett för lägenhetsnumrering (247 KB)

Vilket postnummer och vilken postort en adress ska ha bestäms av Posten.
Vid en bygglovsansökan, registrerar kommunen en tomtadress hos Lantmäteriet som när slutbevis skickas ut ändras till en belägenhetsadress för byggnad. Det tar ca en vecka tills posten registrerat adressplatsen med postnummer och ca 2 veckor tills det nått skatteverket och folkbokföringen.

Saknar du adress eller har någon adressfråga så kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.