Du som fastighetsägare har ansvar när det gäller att sköta snöröjning, sandning och övrig skötsel på och runt gångbanorna i Åre:

· Ta bort och hålla rent från snö och is på gångbanor och brunnar.

· Sanda eller på annat sätt motverka halka.

· Sopa och ta bort sand när vintersäsongen upphört.

· Ta bort skräp och hinder från gångbanan och brunnar.


En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas. Häck och buskar bör växa inom eget tomtområde. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana bör du se till att det finns fri höjd för trafikanterna och att det är fri sikt i korsningar på bostadsgator inom hela kommunen.

I SKL:s broschyr "Klipp häcken" finns information och anvisningar.