Nuddis är ett digitalt system som underlättar arbetet på förskolan. 

Vid entrén på förskolan finns en platta där barnen nuddar in sig med översyn av dig.

Du som vårdnadshavare har en viktigt roll i att allt fungerar bra. Du behöver:

  • se till att barnet nuddas in och ut
  • se till att barnets planerade närvaro är korrekt
  • se till att extra ledighet och sjukdom registreras så fort du vet
    om det
  • kolla att alla uppgifter om ditt barn och dig själv är korrekt

För att förenkla för dig så kan du välja att göra ovanstående på förskolan, hemma vid datorn eller via Nuddis-appen. Läs igenom detaljerna i nedanstående handbok. För ytterligare frågor vänd dig till personalen på förskolan.

Dokument

pdf Handbok Nuddis (2.23 MB)