Nuddis är ett digitalt system som underlättar arbetet på förskola/fritids och ger personalen mer tid över för barnen. 

Vid entrén på förskolan/fritids finns en iPad där barnen nuddar in sig med översyn av dig. Barnen älskar det och blir snabbt en rolig rutin.

Du som vårdnadshavare har en viktigt roll i att allt fungerar bra. Du behöver:

  • se till att barnen nuddar in och ut sig
  • se till att barnets planerade närvaro är korrekt
  • se till att extra ledighet och sjukdom införs så fort du vet
    om det
  • kolla att alla uppgifter om ditt barn och dig själv är korrekt

För att förenkla för dig så kan du välja att göra ovanstående på förskolan/fritids, hemma vid datorn eller via Nuddis-appen. Läs först igenom detaljerna i nedanstående handbok. För ytterligare frågor vänd dig till personalen på förskolan/fritids.

Dokument

pdf Handbok Nuddis (2.23 MB)