Sedan 2011 har våldsbrotten stadigt gått ner på Åre torg. Det är delvis en nationell trend, men i Åre är nedgången kraftig. 2013 minskade våldsbrotten med hela 55 % enligt polisens statistik. Det var också första året vi på försök hade ordningsvakter på Åre torg. Det gav så bra resultat att det har vi fortsatt med. 

Nätverket Trygg i Åre fortsätter arbetet för en trygg miljö för boende och besökare. Det handlar främst om att minska alkohol och narkotikaanvändande på, men även om arbete med psykisk ohälsa, sexuella trakasserier och information samordning av föräldrar.  Åre kommun fortsätter tillsammans med Åre Destination att satsa på ordningsvakter på torget under vintersäsongen. Det här innebär att Åre torg idag är en tryggare plats att vara på nattetid än för ett par år sedan.

Medborgarlöften

Medborgarlöften görs i samverkan mellan kommunen och polisen. Löftena ska utgå ifrån kunskap om lokalområdet. Kunskapen samlas in från anställda inom polis och kommun, dialog med medborgarna, forskning, trygghetsundersökningar och lokal statistik. Prioriteringarna ska tydligt utgå från ett medborgarperspektiv. 

pdf Medborgarlöften 2019-2020 (131 KB)

pdf Samverkansöverenskommelse 2019-2022 (92 KB)

Ansvarsfull alkoholservering

Ansvarsfull alkoholservering är en metod som krögare, polis och kommun i Åre kommun har arbetat med sedan 2003 för att minska det krogrelaterade våldet och minska risken för alkoholservering till minderåriga. Det handlar om årliga utbildningsinsatser i alkohollagstiftningen och träning i att hantera alltför berusade gäster.

Läs mer om Ansvarsfull alkoholservering på Folkhälsomyndighetens webbplats. 

Läs mer på Krogar mot knarks webbplats.

Grannsamverkan

Grannsamverkan går ut på att personer som bor i ett område håller extra uppsikt över sina grannars bostäder och är uppmärksamma på vilka som rör sig i bostadsområdet. Forskning visar att det ger goda resultat för att förebygga inbrott. Grannsamverkan är en metod som bygger på ett samarbete mellan de boende och polisen.

Idag finns över 50 kontaktpersoner runt om i Åre kommun.

Läs mer på Polisens webbplats.