För att stärka självkänsla och social kompetens, öka medvetenheten om röst och kropp samt få en kulturell upplevelse erbjuder Åre kulturskola dans, musik och sång i olika format för barn 0-5 år.

Sagosång  

För barn 0-2 år med förälder. I samarbete med biblioteket läser vi sagor och sjunger tillsammans. Information kommer via affischer och sociala media när det närmar sig.

På förskolorna 

Musiksaga, dans och sång.

Verksamheterna går inte att söka till, förskolan får information när det är dags.

Föräldra-/barngrupper 

Kulturskolan hälsar på i befintliga grupper på kommunens familjecentral och Undersåkers församlings grupp Liten och Stor. 

Barndans

Läs mer om den sökbara kursen barndans under "Kurser efter skoltid".

Kurser efter skoltid