Matsvinnet i restauranger och storkök uppgår till 120 000 ton varje år i Sverige. Förutom att det är dåligt för miljön så är det en onödig kostnad som lätt kan undvikas. Nedan följer några enkla knep för att minska matsvinnet i din verksamhet.

1. Sänkt kyltemperatur = längre hållbarhet

Att sänka temperaturen några grader i kylförvaringen gör att livsmedlen håller sig längre samtidigt som risken för tillväxt av patogena organismer minskar.

2. Minska svinnet från buffén

Trots att stora serveringsfat med mycket mat på ser fint ut så kan en minska sitt svinn mycket genom att ställa fram mindre fat oftare, vilket även gör att det som står framme känns fräschare. Att erbjuda gästen en mindre tallrik att ta för sig på är ett enkelt sätt att se till att mindre mat slängs av gästen.

3. Lita på dina sinnen

Bara för att bäst före-datum gått ut betyder det inte automatiskt att produkten är dålig. Om produkten förvarats oöppnad vid rätt temperatur så kan den vara fullgod ändå. Använd lukt, smak och syn för att avgöra om produkten går att använda. Produkter med en sista förbrukningsdag bör inte serveras efter att datumet gått ut.

4. Jobba in rutiner för nedkylning

En maträtt som har varit varm kan, om rätt nedkylningsrutiner följs, serveras vid ett senare tillfälle. Obs: mat som varit ute på buffé bör inte serveras igen, på grund av risken för smittspridning.

5. Planera inköpen

Att planera sina inköp och anpassa de efter tidigare erfarenheter är ett bra sätt att minska svinn och spara pengar.

6. Informera kunden

Informera kunden om att ni jobbar aktivt mot minskat svinn i er verksamhet. Informera om portionernas storlek och erbjud mindre portioner om gästen inte är så hungrig, eller ännu bättre: börja med små portioner och låt gästen be om mer mat om det behövs.

Att visa utåt att ni arbetar aktivt mot matsvinn ger en positiv bild av verksamheten, vilket kan bidra med många positiva effekter.

Vill ni ha mer information om hur ni kan minska ert matsvinn finns mer information hos livsmedelsverket.