Här hittar du mer information om allmänna val. Val till riksdagen, regionfullmäktige och kommunfullmäktige genomförs vart fjärde år, liksom val till Sametinget. Val till Europaparlamentet genomförs vart femte år.

Vid sidan av det allmänna valet, val till Sametinget och EU-valet kan det även förekomma folkomröstningar som riksdagen, regionfullmäktige eller kommunfullmäktige beslutar om.

Kommande val

2024 - Val till Europaparlamentet
2025 - Val till Sametinget

Allmänna val till riksdag, region- och kommunfullmäktige

I Sverige hålls det allmänna val den andra söndagen i september vart fjärde år och är det yttersta uttrycket för att vi lever i en demokrati. Valen hålls på nationell, regional och lokal nivå och vi väljer vilka som ska representera allmänheten i:

  • Riksdagen
  • Regionfullmäktige
  • Kommunfullmäktige

Vem kan rösta?

Du har rösträtt till riksdagsvalet om du:

  • Senast på valdagen fyller 18 år.
  • Är svensk medborgare och är eller någon gång har varit folkbokförd i Sverige.

Du har rösträtt till kommun- och regionfullmäktige om du:

  • Senast på valdagen fyller 18 år
  • Är folkbokförd i kommunen/länet och är svensk medborgare, medborgare i annat EU-land, Island eller Norge.
  • Är du medborgare i ett annat land måste du ha varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen.

Läs mer om hur de allmänna valen går till på Valmyndighetens webbplats.

Val till Europaparlamentet

Vart femte år är det val till Europaparlamentet. Då väljer vi vilka ledamöter som ska representera Sverige i Europaparlamentet de nästkommande fem åren. Hur stort antal ledamöter som väljs in i Europaparlamentet från ett visst land beror på hur stor befolkning landet har. För närvarande har Sverige 20 ledamöter i Europaparlamentet.

Vem kan rösta?

Du har rösträtt till Europaparlamentet om du:

  • Är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige.
  • Är medborgare i något av EUs medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden.

Läs mer om hur valet till Europaparlamentet går till på Valmyndighetens webbplats.

Distribution av namnvalsedlar

Åre kommun erbjuder distribution av namnvalsedlar till samtliga röstmottagningsställen (förtidsröstningslokaler och vallokaler) för alla partier som ställer upp i valet och som så önskar. Partierna ansvarar själva för att paketera och märka upp namnvalsedlarna innan inlämning. På varje bunt ska det tydligt framgå till vilken lokal bunten ska levereras till samt antalet sedlar i respektive bunt. Varje bunt får ej överstiga 500 sedlar.

Inför förtidsröstningen ska namnvalsedlarna lämnas in senast onsdag 15 maj kl. 16.00.

Inför valdagen ska namnvalsedlarna lämnas in senast fredag 31 maj kl. 16.00.

Inlämningsplats är i kundtjänst på kommunhuset på Norra vägen 21 i Järpen.

Partier som inte lämnar in sina valsedlar senast till de angivna datumen och klockslagen får själva distribuera sina valsedlar direkt till kommunens röstnings- och vallokaler.

Om namnvalsedlarna tar slut i någon av röstningsmottagningsställena ansvarar partierna själva för att dessa fylls på.

Val till Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med tjänstemän och ett samiskt parlament med folkvalda ledamöter. Sametinget bildades 1993 för att förbättra de svenska samernas möjlighet att bevara och utveckla sin kultur. Val till
Sametinget hålls vart fjärde år den tredje söndagen i maj.

Vem kan rösta?

Samer som fyllt 18 år senast på valdagen och blivit upptagna i röstlängden får rösta i valet till Sametinget.

Läs mer om val till Sametinget hos Valmyndigheten och Sametinget.

Valmyndigheten och valnämnden

Valmyndigheten är den centrala myndighet som har det sammanhållande ansvaret för att planera, organisera och genomföra de olika valen i Sverige. Valmyndigheten har hand om valförberedelser, upprättar röstlängder, utfärdar röstkort med mera.

I alla Sveriges kommuner finns en valnämnd. Valnämndens uppgift är att på kommunal nivå förbereda och genomföra allmänna val till riksdag, kommun och region samt val till Europaparlamentet. Kommunen ser till att det finns vallokaler och lokaler för förtidsröstning i kommunen och utser även personer, så kallade röstmottagare, som jobbar under förtidsröstningen och under valdagen. Valnämnden ansvarar också för den preliminära räkningen av rösterna på valkvällen.

Ansvaret för att genomföra val till Sametinget är uppdelade mellan valmyndigheten, Länsstyrelsen i Norrbottens län och Sametingets valnämnd.

Relaterad information

Information om valet på andra språk hittar du hos Valmyndigheten - other languages.
Regionfullmäktige Jämtland Härjedalen