Kommunarkivet förvarar förstås nuvarande Åre kommun (1974- ), men även de föregående kommunernas arkiv.

Från början sköttes den kommunala självstyrelsen av socknen och dess sockenstämma. År 1863 delades socknen i en borgerlig kommun och en kyrklig kommun (församlingen). Socknarnas arkivbestånd förvaras idag hos Landsarkivet i Östersund, ÖLA, tillsammans med församlingens arkiv intill dess att staten och Svenska kyrkan skiljdes år 1999. Folkbokföringsmaterialet i kyrkoarkiven sträcker sig fram till 1991 då Skattemyndigheten övertog den uppgiften.

  • Hallens kommun (1863-1951)
  • Hallens kommun (1952-1973) (omfattade Hallen, Marby och Norderön, varav Norderön 1971 överfördes till Östersunds kommun)
  • Kalls kommun (1863-1973)
  • Mattmars kommun (1863-1951)
  • Marby kommun (1863-1951)
  • Mörsils kommun (1863-1951)
  • Mörsils kommun (1952-1973) (omfattade Mörsil och Mattmar)
  • Undersåkers kommun (1863-1973) med Järpens municipalsamhälle (1905-1958)
  • Åre kommun (1863-1973)

Andra arkivbildare i kommunarkivet:

I kommunarkivet finns även arkivbestånd från de kommunala bolagen med flera, exempelvis:

   • Alfred Allmins arkiv (ett bildarkiv efter fotografen Alfred Allmin)
   • Jämtfjälls ekonomiska förening
   • Stiftelsen Årehus
   • Åre fjärrvärme AB
   • Åre hus AB

Föreningar som var och är verksamma i kommunen hittar du företrädesvis hos Föreningsarkivet i Jämtlands län, FAJ som är samlokaliserat med Landsarkivet på Arkivvägen i Östersund.