Alla invånare i Åre kommun ska erbjudas fiber till reducerat pris

Åre kommun har tecknat ett avtal med IP-Only som innebär att IP-Only ska erbjuda samtliga medborgare i Åre kommun fiberanslutning till solidarisk prissättning. Det innebär att alla får chansen att ansluta till samma pris när IP-Only erbjuder införsäljningskampanjer i nya områden som inte är utbyggda sedan tidigare. Erbjudandet får du endast en gång och tackar du nej får du betala fullt pris om du senare kommer på att du vill ansluta dig. Ordinarie pris kan skifta mycket beroende på var i vår kommun du bor.
 
Syftet är att vi vill att alla våra medborgare ska få en möjlighet till fiberanslutning oavsett var i kommunen man bor.
 
För priser och information, kontakta IP-Only

Telia påbörjar nedsläckning av kopparnätet

Basen för fortsatt digitalisering är att det finns en infrastruktur som möjliggör en snabb, robust och säker uppkoppling. Ju mer digitaliserat samhället blir, desto viktigare är det med en stabil och snabb uppkoppling med hög kapacitet. Telia har därför påbörjat en ny fas avseende övergången från kopparbaserade tjänster till tjänster baserade på främst fiber- och mobilnät. Tjänster som kommer att påverkas är telefoni, bredband, TV och olika grossist- och företagstjänster.

Följande orters berörs under 2018.

 • Anjan
 • Bydalen
 • Edsåsdalen
 • Enafors
 • Häggsjöbränna
 • Huså gruva
 • Kallsedet
 • Myckelåsen
 • Nordhallen
 • Ocke
 • Sulviken
 • Storulvån
 • Trillevallen
 • Vålådalen

Läs mer om varför Telia släcker ned kopparnätet här:
www.telia.se

Bredbandsstrategi

Riksdagens övergripande mål är att Sverige ska ha bredband i världsklass. För att åstadkomma en hög användning av IT och Internet är det nödvändigt att det finns bredband med hög överföringskapacitet tillgänglig i hela landet.

Bredbandsutbyggnaden har stor betydelse för tillväxt och hållbar utveckling och är en förutsättning för att nå politiska mål inom till exempel vård, omsorg, utbildning, miljö, entreprenörskap och offentlig förvaltning.

Det ska vara attraktivt att bo, vistas och arbeta i Åre kommun och därför är goda kommunikationsmöjligheter en förutsättning.

Vid frågor om bredband, kontakta vår bredbandskoordinator.

pdf Bredbandsstrategi (615 KB)

pdf Bredbandsstrategi för Jämtlands län (4.33 MB)

Bredbandsforum

Bredbandskartan

Vilken är kommunens roll inom bredbandsutvecklingen?

Kommunen har tre olika roller – planerare, initiativtagare och samordnare.

Planerare: Vi ska ta fram strategi och handlingsplan som följs upp och revideras årligen.

Initiativtagare: Utifrån vår roll som fastighetsägare och leverantör av kommunala tjänster ska vi underlätta samt bidra till ett ökat behov av bredband. Vi ska även stimulera utveckling av nya tjänster och att infrastruktur etableras.

Samordnare: Vi ska bevaka utvecklingen inom området och samverka inom till exempel finansiering, teknik och behovsutveckling. Utöver det ska vi delta i forum och satsningar som görs av olika aktörer inom området såväl inom kommunen, i regionen som landet i helhet.

Smarta samhället:
En länk om nytta och möjligheter med bredband

http://www.smartasamhallet.se/

Region Jämtland Härjedalen - Bredband
Läs mer: Region Jämtland Härjedalen

Fiberoperatörer

Öppen fiber från IP-Only.
Läs mer: IP-Only

Jämtfiber vänder sig till villakvarter, byar eller bostadsrättsföreningar.
Läs mer: Jämtfiber

Kallbygdens Fibernät bygger bredband i Kallbygden
Läs mer: Kallbygdens Fibernät
 
Öppen fiber från Telia.
Läs mer: Öppen fiber
 

IP-Only-Företagsfiber
Läs mer: IP Only företag

Stamgärde fiberförening i Undersåker.
Läs mer: Stamgärde fiberförening