Foto: Bredband

Regeringens mål om att Sverige ska vara helt uppkopplat 2025 gäller oavsett om du bor i tätort, småort, lands- och glesbygd eller i områden däremellan.

För Åre kommun är det oerhört viktigt att alla våra medborgare ska ha tillgång till stabilt bredband. Det skapar förutsättningar för att bo, leva och driva företag i vår kommun. Med en välfungerande digital infrastruktur kan du som medborgare få en enklare vardag. En stabil bredbandsuppkoppling gör det möjligt att arbeta hemifrån, studera på distans, utföra betal- och banktjänster på ett enkelt sätt, skicka viktig information till hemtjänst och sjukvård utan att behöva besöka ett sjukhus, och mycket mer.

I filmen från Post- och telestyrelsen kan du se mer om nyttan med bredband.

Att ansluta sig till fiber är en viktig investering för framtiden. Idag kan fibernätet jämföras med elnätet som kom till Sverige i slutet av 1800-talet. Nu kan vi inte tänka oss att leva utan el. I framtiden kommer vi inte heller att kunna tänka oss att leva utan en snabb och säker uppkoppling.

 

Vårt samhälle är mitt uppe i en digitaliseringsresa. Vi kommer att få se fler och fler digitala tjänster inom offentlig sektor i framtiden. Då är det viktigt att du som medborgare har möjlighet att ta del av dessa tjänster - oavsett var du bor, hur gammal du är eller hur van du är att hantera digitala tjänster idag.

Priset för att installera fiber varierar beroende på fiberaktör och när i tiden du ansluter dig. Oftast är det en engångskostnad att dra fram fiberkabel till huset, därefter tillkommer en abonnemangskostnad för de tjänster du önskar. Se det som en investering nu och för framtiden. Att ha fiber installerat kan även påverka värdet på din bostad eller fastighet. Tänk på att det oftast är billigare att ansluta till fiber när andra i ditt område gör samma sak. Att efteransluta kan ta tid och bli väldigt kostsamt.

Vi vill påminna om att kopparnätet löpande släcks ner av Telia. Kontrollera om ditt område är berört av Telias nedsläckning och planera inför det. Det kan det bli väldigt dyrt för dig att efteransluta till fiber, och i vissa fall ta lång  tid.

 

Mer information

Nedsläckningen av kopparnätet
Vad är 5G?
Telekområdgivarna

Marknaden för bredbandsutbyggnad är avreglerad och fibernätet byggs idag ut av olika fiberaktörer och fiberföreningar. I Åre kommun har vi två fiberföreningar som levererar öppen fiber, Stamgärde fiberförening i Undersåker och Kallbygdens fibernät i Kallbygden. Andra marknadsaktörer för öppen fiber är IP Only och Telia.

 

På fiberaktörernas respektive hemsidor hittar du mer information om hur du går tillväga för att få fiberanslutning. De olika aktörerna verkar i olika geografiska områden. Via bredbandskartan.se kan du söka rätt på den nätägare/fiberlevernatör som verkar i ditt område. Kontakta dem i första hand för frågor kring en fiberinstallation och tidsplan.
 
I de allra flesta fall är det en engångskostnad att dra fram fiberkabel till huset, därefter tillkommer en abonnemangskostnad för de tjänster du önskar. På Telekområdgivarna hittar du bra information att ta hjälp av inför ditt val av tjänster.

 

Tänk på att det oftast är billigare att ansluta sig till fiber när andra i ditt område också gör det. Att efteransluta blir oftast mycket dyrare och kan ta lång tid.

 

Här kan du läsa mer

Stamgärde fiberförening
Kallbygdens Fibernät
IP Only villa
IP Only småföretag
Telias fibertjänster
Telekområdgivarna

Ju mer digitaliserat samhället blir, desto viktigare är det med en stabil och snabb uppkoppling med hög kapacitet. Telia har därför påbörjat en ny fas avseende övergången från kopparbaserade tjänster till tjänster baserade på främst fiber- och mobilnät. Tjänster som kommer att påverkas är telefoni, bredband, TV och olika grossist- och företagstjänster. Telia kommer att ha särskilda erbjudanden för de kunder som berörs av förändringen. Kontrollera om ditt område är berört och planera inför det.

 

Vilka orter berörs?

Telia uppdaterar löpande listan med orter som berörs, för mer information kontakta Telia eller läs mer på Telias hemsida.