När behövs ett serveringstillstånd

Servering av spritdrycker, vin, starköl eller annan jäst alkoholdryck får ske endast om tillstånd har meddelats står det i alkohollagen (Al 2010:1622) 8 kap 1 §. Med detta menas varje form av alkoholservering mot ersättning. Som ersättning räknas också de fall då alkoholdryck ingår i annan avgift t.ex entré- eller konferensavgift.
Serveringstillstånd för slutna sällskap behövs om spritdrycker, vin och starköl (över 3,5 %) skall serveras mot ersättning som är högre än självkostnadspriset för varan. Att bjuda på eller sälja för självkostnadspris till slutet sällskap vid enstaka tillfälle kräver därför inget serveringstillstånd. Serveringen får dock inte ske i lokaler som det bedrivs yrkesmässig försäljning av varor, tjänster eller varuuthyrning.

Olika typer av serveringstillstånd

Ett serveringstillstånd kan gälla alkoholservering

  • till allmänheten för servering året runt eller vid ett enstaka tillfälle
  • i förening, företag eller annat slutet sällskap året runt eller vid enstaka tillfälle

Ett serveringstillstånd kan återkallas

  • om tillståndshavaren inte följer alkohollagens bestämmelser
  • om förutsättningarna för tillståndet inte längre gäller – till exempel att restaurangköket inte längre är godkänt för allsidig matlagning.

Tillståndsregister

Ansökningsförfarande för stadigvarande serveringstillstånd

Ibland får vi frågor om vår handläggningstid för stadigvarande serveringstillstånd. I filen nedan framgår det vilka steg som ingår i ansökningsförfarandet. 

pdf Ansökningsförfarande gällande stadigvarande serveringstillstånd (76 KB)

Vanliga frågor

Det har uppkommit frågor som rör servering av alkohol i butiker vid evenemang, lanseringar och liknande. Här kommer klart besked om vad som gäller från Åre kommuns tillståndshandläggare.

”Nej, enligt alkohollagen (3 kap 2 § första stycket) får det inte förekomma någon alkohol i en butikslokal som inte har tillstånd att sälja sådana drycker.”
 
Butikslokal är en lokal där du kan köpa varor eller tjänster alternativt hyra varor.

”Enklast är att inte blanda in alkohol, bjud på något alkoholfritt! I annat fall kan du ta kontakt med någon av Åre kommuns alla tillståndshavare. Ha evenemanget i butik och flytta sedan evenemanget till vald tillståndshavare. Alternativt att du har både evenemanget och serverar alkohol hos en tillståndshavare. De vet vilka regler som gäller.”