Förskolan är en pedagogisk verksamhet dels för barn i åldern 1–5 år vars föräldrar arbetar eller studerar samt för barn 3–5 år som har rätt till allmän avgiftsfri förskola 15 timmar i veckan.

I förskolan arbetar förskollärare, barnskötare eller annan personal med relevant kompetens som har i uppdrag att främja barns lärande utifrån de mål och riktlinjer som anges i förskolans läroplan, Lpfö98 och skollagen.

Förskolan är det första steget i det svenska utbildningssystemet. Lärandet ska baseras på såväl samspel mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra. Verksamheten ska präglas av omsorg om individens välbefinnande och utveckling.

  • Använd vår e-tjänst för förskola/fritids för att ansöka eller säga upp förskoleplats.
  • Våra blanketter hittar du här.

I princip gäller att barn från 1 års ålder har rätt att få en förskoleplats när vårdnadshavare arbetar eller studerar samt att barn 3–5 år har rätt till allmän avgiftsfri förskola 15 timmar i veckan. Även barn till arbetssökande eller till föräldralediga för syskon, kan erhålla plats i förskola i begränsad omfattning.

Enligt skollagen ska en kommun erbjuda plats inom fyra månader efter att vårdnadshavare anmält önskemål. Ködatum beräknas fyra månader innan plats önskas även om ansökan lämnats tidigare.

Åre kommun erbjuder fyra introduktionsperioder per år (januari, mars/april, augusti och november) och önskar att vårdhandshavare försöker styra behov av plats till någon av dessa.

 

* För barn som önskar plats i januari (introduktionsperiod 1) skickas erbjudande ut i oktober.

 

* För barn som önskar plats i mars-april (introduktionsperiod 2) skickas erbjudande ut i december.

 

* För barn som önskar plats i augusti-september (introduktionsperiod 3) skickas erbjudande ut i slutet på april, början på maj.

 

* För barn som önskar plats i november (introduktionsperiod 4) skickas erbjudande ut i augusti

Barn som tillhör någon av Sveriges nationella minoritetsfolk har förstärkta rättigheter när det gäller undervisningen i förskolan. Åre kommun är ett samiskt förvaltningsområde och samiska vårdnadshavare, som begär det, ska erbjudas plats i förskola där hela eller en väsentlig del av utbildningen bedrivs på samiska enligt s 25 kap. skollagen (2010:800) (17 §). 

 

Fjällbackens förskola i Undersåker kommer att bli mottagningsförskola för barn som söker samisk undervisning.

 

Ansökan om samisk undervisning görs i samband med att du ansöker om förskoleplats.

 

I dagsläget kan verksamheten komma att variera då vi saknar samisktalade pedagog men vi rekryterar kontinuerligt.

 

Frågor kring samisk undervisning hänvisas till Fjällbackens rektor, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att ge vårdnadshavare möjlighet att under maximalt fem dagar per år låta sina barn gå på förskola/fritidshem när vårdnadshavaren är ledig. Detta under förutsättning att det inte innebär en utökad kostnad eller sämre kvalitet för förskolan/fritidshemmet.