Livsmedelskontrollen är en skyldighet som följer med EU-medlemsskapet. Livsmedelskontrollens mål är att livsmedelsföretagaren uppfyller sitt ansvar att livsmedel ska vara säkra och att konsumenten inte vilseleds. Lagstiftningen är mer målstyrd än detaljreglerande. Ansvaret för att maten är säker ligger alltid på verksamhetsutövaren.

Företagets ansvar:

  • Att endast släppa ut säkra livsmedel på marknaden
  • Att informera rätt
  • Att inte vilseleda

Kontrollmyndighetens ansvar:

  • Att kontrollera att livsmedelsföretagare följer lagstiftningen och livsmedelsföretagare som inte följer lagstiftningen korrigerar sig.

Miljöavdelningen kontrollerar regelbundet livsmedelsanläggningar i Åre kommun. I Åre kommun finns det cirka 265 livsmedelsanläggningar. Det innebär att vi gör regelbundna kontroller på alltifrån fjällstugor, gårdsmejerier, skolkök, butiker, slakterier, caféer, restauranger, tillfällig livsmedelsförsäljning och annan hantering av livsmedel.  Många av dessa verksamheter är säsongsbetonade. Vi ger även allmänna råd till den som vill starta en livsmedelsverksamhet.