Vår hälsa och vårt välbefinnande kan påverkas av många olika saker som till exempel ljud, lukt, temperatur, fukt, mögel, ventilation och strålning. För att vi ska må så bra som möjligt är det viktigt att vi inte utsätts eller utsätter andra för hälsorisker.

Miljöavdelningen arbetar förebyggande för att undvika att människor får besvär eller blir sjuka av miljön. Vi kontrollerar att lagen följs och att verksamheter inte innebär en olägenhet för människors hälsa. Vi hanterar klagomål samt ger information och råd till verksamhetsutövare och privatpersoner.