Eget fordon

När du ska skrota din uttjänta bil lämnar du den till någon av bilproducenternas mottagningsställen eller till en auktoriserad bilskrotare. En miljöklok lösning för återvinning av ditt fordon är att gå via Bilretur som är ett nationellt nätverk av länsstyrelsen auktoriserade bildemonterare. Bilretur har ett mottagningsställe i Järpen, där du kostnadsfritt, förutsatt att fordonet är komplett, kan lämna ditt fordon. Du kan också beställa transport till mottagningsstället, som du själv får betala. Det senast utfärdade registreringsbeviset behövs för att lämna ett fordon och om det saknas kan du beställa ett nytt hos Transportstyrelsen: Beställ registreringsbevis »

För anmälan och mer information, gå till bilretur.se »

Tänk på att skrotbilar innehåller miljö- och hälsoskadliga ämnen som kan spridas i naturen om de inte tas om hand på ett miljömässigt bra sätt! 

Fordon inom statligt vägområde

Ser du en övergiven bil längs de statliga vägarna anmäler du det direkt till Trafikverket:

Flytt av fordon som står olämpligt inom vägområdet »

Övergivet fordon på privat mark

Om du som fastighetsägare upptäcker en övergiven bil på din fastighet ska du söka ägaren och uppmana hen att flytta den. Det är fordonsägaren som har ansvar för sitt fordon och eventuella kostnader som uppkommer.  Får du inte tag i fordonsägaren kan du ansöka om hjälp hos Kronofogden att avlägsna ett fordon eller om fordonet bedöms ha ett lågt värde kan du begära hjälp i den kommun som fordonet finns i.

En kommun har ingen skyldighet att forsla bort skrotbilar som står på privat mark, men kan vara behjälplig i vissa fall. Kostnaden för flyttning av fordon kan debiteras markägaren/beställaren. För att begära hjälp av Åre kommun, kontakta Åre kommuns kundtjänst Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Om fordonet bedöms ha ett högre värde så ta kontakt med polisen.

Övergivet fordon på kommunal mark

Skrotbilar som lämnats på kommunens mark, gator, parker och torg anmäls till Åre kommun, som kan besluta att dessa fordon tas bort på bilägarens bekostnad. Mejla till: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller ring 0647-161 00.

Åre kommun har en antagen taxa för flytt av fordon:

pdf Taxa för flytt av fordon (200 KB)

Polisen kan flytta ett fordon som

  • står uppställt på sådant sätt att det utgör hinder eller fara för andra trafikanter
  • står felparkerat på kommunal mark och ägaren har obetalda felparkeringsavgifter som överstiger 5 000 kronor (bilmålvaktslagen).

I dessa fall flyttas fordonet till en uppställningsplats i den kommun det gäller.