Vid omedelbar fara ring 112! Annars ring 114 14 till polisen. Du kan också göra en anmälan direkt på polisstationen i Åre.

Blir du slagen av din partner? Blir ditt sociala liv kontrollerat eller ifrågasatt av din partner? Får du umgås med vem du vill? Blir du utsatt för hot eller inlåst? Kontrollerar din partner era gemensamma tillgångar och ekonomi? Blir din självkänsla skadad av kränkande uttalanden? Eller ser du någon närstående bli slagen som till exempel en förälder eller ett syskon?

Detta är exempel på att du kan vara utsatt för brott. Med brott i nära relationer menas psykiskt, fysiskt och sexuellt våld i privat miljö inom familjen, eller mellan andra människor med en nära relation till varandra. Hit räknas även situationer där den ena parten utsätter den andra för hot, stänger in eller befinner sig hemma hos den andra utan lov.

Brott i nära relationer kan drabba alla; kvinnor, män, barn, unga och gamla. Den som begår brotten kan vara någon som man har eller har haft ett förhållande med, en pojk- eller flickvän, maka, make eller sambo.

För att anmäla våld i en nära relation kan du antingen ringa polisen på 114 14, eller 112 om det är akut. Du kan också vända dig till direkt till polisstationen där du bor. I samband med en anmälan till polisen gör polisen en bedömning, och vid misstanke om brott kan polisen gripa den misstänkte.

 

Förundersökning

Efter anmälan påbörjas en förundersökning, där parterna och eventuella vittnen hörs. Åklagaren behöver det som underlag för att kunna fatta ett beslut om att anhålla den som är misstänkt. Beslutet om att anhålla den misstänkte måste åklagaren ta inom tolv timmar efter gripandet.

 

Fastställan

Åklagaren har tre dagar på sig efter gripandet för att göra en framställan till tingsrätten om att den misstänkte ska begäras häktad.

 

Stämningsansökan

Visar förundersökningen efter förhör, teknisk utredning, läkarintyg, foton m.m. att det finns tillräckligt med material för att påstå att den misstänkte begått brott beslutar åklagaren att väcka åtal och lämnar en stämningsansökan till tingsrätten. Om åklagaren inte väcker åtal och ärendet avskrivs, kan det handla om brister i bevismaterialet.

 

Allmänt åtal

Anmälan faller under allmänt åtal. Det betyder att den som utsatts för brott inte kan ta tillbaka anmälan. Det är åklagaren som gör bedömningen om förundersökningen ska läggas ned eller inte.

 

Målsägandebiträde

Brottsoffret har rätt till målsägandebiträde vid vissa typer av brott, till exempel sexualbrott, misshandel eller andra våldsbrott. Målsägandebiträdet är en juridiskt kunnig person som ska ta tillvara brottsoffrets intressen och lämna stöd och hjälp under förundersökningen och rättegången. Målsägandebiträdet får ersättning från staten, så brottsoffret behöver inte betala. 

Den som blivit utsatt för brott kan be att få slippa träffa den misstänkte utanför rättssalen. Det måste i så fall förberedas innan rättegången och tas upp med åklagare.

 

Dom

Blir den misstänkte dömd kan personen dömas till fängelse, skyddstillsyn, villkorlig dom, böter, överlämnande till rättspsykiatrisk vård eller kombinationen villkorlig dom och kontraktsvård.

 

Ersättning

Förövaren kan dömas till att betala skadestånd till brottsoffret för vårdkostnader, sveda och värk, lyte och kränkning. I vissa fall kan brottsoffret få ersättning från hemförsäkringen eller från brottsoffernämnden.

 

Rättshjälp

Om brottsoffret inte får målsägandebiträde finns det möjlighet att få rättshjälp. Domstolen beslutar om det blir någon kostnad för brottsoffret.

Om du blivit utsatt för brott i en nära relation finns olika typer av skydd att få.

 

Besöksförbud

Har du blivit utsatt för brott i en nära relation kan du ansöka om besöksförbud hos polis och åklagare. Ett besöksförbud betyder att den som utsatt dig för brott inte får besöka eller följa efter dig, och inte heller på något annat sätt ta kontakt med dig som att ringa, skicka brev, mejla, skicka sms eller ta kontakt via sociala media. Den som utsatt dig för brott får heller inte söka kontakt genom någon annan person.

Att inte följa ett besöksförbud är ett brott enligt 24 § lagen om besöksförbud. Om du ändå blir kontaktad på något sätt är det viktigt att du anmäler det till polisen, så att den som bryter mot besöksförbudet kan gripas, anhållas och häktas. Det är också viktigt att du inte tar kontakt med förövaren för då kan besöksförbudet hävas. Mer information kan du få av polisen.

 

Trygghetslarm

Att ansöka om trygghetslarm kan du göra hos polisen.

 

Personskydd

Uppgifterna i folkbokföringsregistret är vanligtvis offentliga. I vissa fall kan Skatteverket besluta att inte lämna ut uppgifter om en person.

 

Sekretessmarkering

Sekretessmarkering/spärrmarkering begärs hos det skatteverk där du är folkbokförd. Ansökan ska vara skriftlig och innehålla personnummer, namn och adress samt anledningen till att du vill att personuppgifterna sekretessmarkeras. Det är bra att skicka med intyg från sociala myndigheter eller polisen som förklarar varför dina personuppgifter behöver sekretessmarkeras. För mer information kontakta Skatteverket.

 

Kvarskrivning

Kvarskrivning betyder att din verkliga bostadsort inte syns i folkbokföringsregistret. I stället står adressen till skatteverket på din tidigare bostadsort. För mer information, kontakta Skatteverket.

 

Namnbyte

Hos Skatteverket kan du ansöka om att byta förnamn. 

 

Dolt abonnemang

För att få ett dolt abonnemang behöver du en spärrmarkering från Skatteverket. Ansökan om dolt abonnemang gör du hos Telia.

 

Familjerätten

Om tingsrätten beslutar om vårdnads-/boende-/umgängesutredning har du rätt att kräva enskilda samtal med en familjerättssekreterare. Om det är föräldern till dina barn som utsatt dig för våld behöver du inte delta i samarbetssamtal. Kontakta socialförvaltningen för mer information.

Individ- och familjeomsorgen erbjuder dig hjälp och stöd. Det finns öppna insatser, till exempel samtalsstöd, och insatser som kräver beslut av socialsekreterare, till exempel försörjningsstöd. Ta kontakt med oss på Individ och familjeomsorgen så ser vi hur vi kan hjälpa just dig.

 

Kontakt

Individ- och familjeomsorgen 

Expeditionen tel. 0647-164 10

Besöksadress: Norra vägen Järpen

Sjukvårdsrådgivningen tel. 1177

Åre hälsocentral tel. 0647-166 00

Järpens hälsocentral tel. 0647-165 50

Hallens hälsocentral tel. 0643-44 55 00

Östersunds sjukhus tel. 063-15 30 00

Är det akut ring alltid 112. För att göra en anmälan kan du ringa 114 14 eller gå in på polisstationeni Åre på Kurortsvägen 20. Polisen har också mycket information på sin webbsida Kom till oss.

 

Kvinnojouren i Östersund tel. 063-13 25 00

 

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon öppen dygnet runt. Samtalen är gratis och syns inte på telefonräkningen tel. 020-50 50 50.

 

Juridikjouren i Umeåerbjuder gratis juridisk rådgivning på tisdagar kl. 18.00–21.00. Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tel. 090-77 97 00.

 

RFSL:s brottsofferjour är till för dig som identifierar dig som hbtq-person och som blivit utsatt för kränkningar, hot eller våld. Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tel. 020-34 13 16.

För dagbok

Anteckna med datum varje gång din partner slår dig eller hotar dig eller barnen.

 

Berätta 

Tala med någon som du har förtroende för om vad du är med om. Be att få nyckel till hens bostad så att du alltid har någonstans att ta vägen om du hastigt måste fly.

 

Uppsök läkare för undersökning och vård

Våga berätta för en läkare om vad du har varit med om. Se till att läkaren fotograferar synliga skador. Då finns det dokumentation om du senare väljer att anmäla.

 

Om du måste lämna hemmet

Ha dessa saker lättillgängligt, kanske nerpackade i väska:

* Identitetshandlingar för dig och barnen.

*Andra handlingar som är viktiga för dig och barnen.

* Eventuella viktiga medicinska dokument, recept och mediciner.

* Telefonnummer och adresser som kan vara speciellt viktiga 

* Kontobevis, kreditkort etc. 

* Nyckel till annan bostad.