Hovde Fäbod i Bydalen

Dröm dig tillbaka till det gamla fäbodslivet då mjölkboskap flyttades från gårdarna till sina sommarvisten. Fäbodar eller fäbodvallar bestod av enkla timmerbyggnader som stugor, fähus, härbren och kokbodar som ofta låg vid högre belägna betesmarker intill skogar eller fjäll. Hit togs djuren för att få beta fritt i skog och mark under somrarna.  

Ett småskaligt sommargårdsbruk

Fäbodväsendet kan liknas vid ett småskaligt sommargårdsbruk. Gräset som fanns vid gårdarna behövde sparas för att klara vinterns foderbehov, därav var sommarbetet nödvändigt. Driften sköttes om av yngre kvinnor, fäbodtöser, i Jämtland så kallade ”butauser” och barn. Mjölken från kor och getter togs omhand på plats vid fäboden där den ystades till ost och kärnades till smör i de så kallade kokbodarna. Av vasslen kokades mesost och messmör. Andra sysslor som att karda ull, samla bär och svamp hörde till de dagliga sysslorna på fäboden, även om omhändertagandet av djuren alltid kom först. Allt som kunde sparas för vinterns behov var viktigt att ta till vara. Fäbodvallarna delades ofta mellan flera gårdar från samma by.  

I Jämtland har fäbodarna ofta dialektalt benämnts som ”buan”. Drivningen av djuren från gården till fäbodarna kallades i dessa trakter för buføring (bodförning) och returen för heimbuføring (hemförning). 

Det är främst i Härjedalen, västra och södra Jämtland samt i norra Dalarna som fäbodkulturen har haft sitt starkaste fäste. 

Vallmusik

Ett viktigt inslag i fäbodkulturen var nyttjandet av musik, lockrop och locksång, som arbetsredskap för att hålla kontakt med boskap, människor och närliggande fäbodar. I Jämtland och Härjedalen kallas locksången för kaukning och är en röstteknik som kan höras på långa avstånd. Djurhorn och näverlurar användes också för att locka på djuren eller skrämma undan rovdjur. Vallmusiken som är en stor del av fäbodkulturen har även kommit att spela en viktig roll inom den svenska folkmusiken.

Besök en fäbod 

Vill du strosa i historiska miljöer och besöka en fäbod i Åre kommun finns några välbevarade platser dit vi kan rekommendera ett besök. Ingen av dem är idag vad som kallas en levande fäbod med verksamhet, men det är alla vackra platser som på sitt sätt berättar om en svunnen tid. Antalet fäbodar som finns i kommunen är betydligt större men många av dem är privata byggnader.