Sopor slängs i sopkärl

Vad ska man egentligen slänga i det gröna kärlet för restavfall?

I den vanliga soppåsen ska bara vara det som blir kvar efter att du sorterat bort förpackningar, matavfall, returpapper och farligt avfall.

- Använd kattsand

- Bakplåtspapper

- Bindor/tamponger

- Blöjor

- Cigarettfimpar

- Dammsugarpåsar

- Diskborstar

- Kladdiga köttpåsar

- Kondomer

- Kuvert

- Matolja

- Pennor

- Rakhyvel

- Snus

- Städsopor

- Tandborstar

- Tandtråd

- Tops

Det blir billigare om du sorterar

Genom att sortera ut det som inte hör hemma i det gröna kärlet för restavfall kan du sänka dina kostnader. När du köper en förpackning i affären betalar du för att den ska återvinnas. Om du slänger förpackningen i soporna får du betala för den igen.

Kommunen har en miljöstyrande taxa på så sätt att vi har behovsanpassad tömning. Det innebär att om du är duktig på att sortera ditt avfall så kan du tömma ditt/dina sopkärl mer sällan och det blir billigare för dig.

Hämtning av avfall

Vid tömning av kärlen för restavfall och matavfall ska vägen fram till och runt kärlet vara framkomlig och vid behov snöröjd och sandad. Kärlen ska vara fria från is och snö. Ställ ut dina avfallskärl senast kl. 07.00 på hämtningsdagen med öppningen ut mot vägen och hjulen vända från vägen. Ordinarie sophämtning sker var 14:e dag, se dag för sophämtning i ditt område här.

Se till att ditt avfall inte är fastfruset i avfallskärlen. En tömningsavgift tas ut för varje kärltömning även om avfallet är fastfruset och kvar i kärlen. 

Här hittar du taxorna för överfulla kärl, extra sopor samt extrahämtning:
pdf Renhållningstaxa (156 KB)

Alla abonnenter är ansvariga för att avfallskärlet inte går sönder eller tappas bort. Om avfallskärlet går sönder eller tappas bort har kommunen rätt att ta ut en avgift i enlighet med avfallstaxan. Kärlet kommer antingen att lagas eller bytas ut mot ett nytt kärl.

Om din fastighet inte nyttjas hela året och avfall endast uppkommer del av året bör du ställa undan dina kärl på en skyddad plats under den del av året du inte vistas på fastigheten. Det skyddar kärlen från att skadas av plogbil, annat fordon eller kraftig vind.

Håll kärlen fräscha genom att tvätta dem utifrån behov. Fastighetsägaren ansvarar för rengöring av kärlen.

Det ska gå att stänga locket på kärlet och dragvikten (den kraft som behövs för att dra kärlet) får inte överstiga 15 kg. Vid tömning av överfulla eller för tunga kärl debiteras extrakostnad utöver den ordinarie tömningskostnad.

Om du tillfälligt har mycket hushållsavfall och ditt avfallskärl är fullt kan du lämna en säck bredvid ditt kärl i samband med ordinarie tömning. Du kan även använda betalsäckar. Läs mer om aktuella kostnader i renhållningstaxan ovan.