Second hand butik

Återbruk handlar om att ta vara på material och produkter som annars skulle ha kastats och använda dem på nytt. Det kan handla om att laga trasiga saker eller att handla secondhand.

Det som är sopor för dig kan vara värdefullt för någon annan. Börja alltid med att fundera på om det du vill slänga fortfarande kan användas, det sparar massor av resurser.

Här kan du återbruka

  • Återbruket i Järpen (länk)
  • Ge och ta-containern (länk)
  • Åre Second Hand
  • Mountain Recycle
  • Hjerpens Kuriosa
  • Röda Korset Järpen

Minska mängden avfall

Det bästa avfallet är det som inte blir till avfall. Du kan minska mängden avfall genom en miljömedveten konsumtion. Ju mindre du konsumerar, desto mindre behöver produceras, transporteras och efter användning sorteras och tas hand om.

Här kan du läsa mer om att minska ditt avfall

Minska ditt avfall