Att ta emot flyktingar och andra skyddsbehövande är en del av det internationella ansvar som Sverige har åtagit sig genom sitt medlemskap i FN. Det är också en solidaritetshandling och en utvecklingsmöjlighet för kommunen. Genom att ta emot flyktingar och andra nyanlända personer i Åre kommun kan vi säkra tillgången på arbetskraft i framtiden och öka vår befolkningsmängd. Vi ser invandring som en stor tillgång och tycker att det berikar oss väldigt mycket!

Åre har en överenskommelse med Migrationsverket om att ta emot ett visst antal flyktingar per år. Dessutom väljer många nyanlända själva att flytta till Åre kommun.

Nyanländ i Sverige? Vad händer nu? Vad kan jag göra för att påverka? När du fått uppehållstillstånd ska du så snabbt som möjligt lära dig svenska, hitta ett arbete och klara din försörjning.

Information om Sverige

På arbetsförmedlings sida hittar du information om lediga arbeten som finns runt om i Sverige.

Arbetsförmedlingens hemsida

På Skolverkets hemsida beskrivs bland annat hur man söker till svenskundervisning för invandrare (SFI), vem som får delta med mera.

Skolverkets hemsida

I Sverige är Migrationsverket den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill flytta hit eller komma på besök som till exempel turister.

Migrationsverkets hemsida

Webbtjänsten Mina vårdkontakter innebär att du får möjlighet att logga in och själv utföra enklare vårdärenden via webben, utan telefonköer – dygnet runt. Varje mottagning bestämmer vilka ärenden man kan utföra hos dem.

Mina vårdkontakter - 1177   

Varje år får Jämtlands län ett fantastiskt tillskott med barn och ungdomar från olika hörn av världen. Under tre år har projektet Barnintroduktions medarbetare och deltagare arbetat för att förbättra de nyanlända barnens situation och introduktion i skolan och i det svenska samhället.Projektet är nu avslutat men Barnintroduktion med arbetssättet är implementerat i kommunens integrationsarbete.

Servicedeklarationer

icon Servicedeklaration integrationsservice (297.49 kB)
icon Servicedeklaration på arabiska Åre (345.62 kB)
icon Servicedeklaration på persiska Åre (263.11 kB)
icon Servicedeklaration på somaliska Åre (222.22 kB)