Räkningen för kommunalt vatten och avlopp kommer 12 gånger per år.  Fakturautskick sker månadsvis. Fakturan skickas ut 30 dagar innan den ska vara betald. Om du inte fått någon faktura, kontakta vår kundtjänst.

Enstaka fakturor kan skickas ut under året till exempel anslutningsavgifter och flyttfakturor. Även dessa har 30 dagars betalningstid. Fakturan kan även innehålla avgifter för eventuell slamtömning om du haft sådan.

VA-fakturan är indelad i tre delar:

  1. Fast avgift
  2. Schablonförbrukning
  3. Lägenhetsavgift

Fast avgift

Den fasta avgiften består av en fastighetsavgift.

Schablonförbrukning

I Åre kommun använder vi inte vattenmätare utan har en schablonavgift för vattenförbrukningen, det vill säga hushållen har samma avgift oavsett förbrukning.

Lägenhetsavgift

Lägenhetsavgiften är en del i en fasta kostnader som du betalar för att ha tillgång till vatten och ledningsnät. Med lägenhet menas en bostadsenhet i villa, radhus, flerfamiljshus, sommarhus, etcetera. En normalvilla faktureras en lägenhetsavgift, medan ett flerfamiljshus, som består av flera bostadsenheter faktureras flera lägenhetsavgifter.

Lägenhet (definition)
En lägenhet är en fristående bostadsenhet, det vill säga den kan innehålla

  • toalett
  • köksutrymme/pentry/kokvrå
  • kunna nyttjas fristående, det vill säga det ska finnas möjlighet att stänga om sig

Några exempel:
Ett bostadshus med gäststuga inredd med kök och badrum beräknas efter två lägenhetsavgifter.
Om du bor i en normalvilla betalar du, oavsett storleken på villan, en lägenhetsavgift
Ett hyreshus med sju lägenheter betalar sammanlagt sju lägenhetsavgifter.