Förprojektering pågår. Ny dialog med anläggningsägare kommer tas upp under 2023.