Åre kommun för en dialog med anläggningsägare om övertagandet.