Återvinningscontainer

Avfall är inte skräp – tvärtom! Avfall som sorteras på rätt sätt kan bli en värdefull resurs. Ju bättre vi sorterar desto mer kan vi återvinna och återanvända. På så sätt sparar vi på jordens resurser.

På de obemannade återvinningsstationerna ska du endast lämna förpackningar. En förpackning är något som innehållit en produkt såsom flaskan till ketchupen, kartongen till mjölken/glödlampan/TV eller burken till surströmmingen.

Om avfallet inte får plats i kärlet så kan det lämnas på bemannade återvinningscentraler (länk). Trasiga dricksglas eller metalldelar ska också lämnas på kommunens återvinningscentraler och inte i containrar för förpackningar. Om produkter som inte är förpackning slängs fel och hamnar i förpackningsinsamlingen kan det försvåra återvinningen av materialet.

Viktigt! Gör det enkelt att sortera hemma där avfallet uppstår (t ex i köket) med separata kärl för de olika förpackningsslagen.

Töm förpackningen från dess innehåll innan du slänger förpackningen. Det räcker med att skrapa ur eller torka av innehållet ur förpackningen.

 

Sortera efter vilket material som förpackningen till största delen består av, plast, papper, metall, färgat eller ofärgat glas.

 

Förpackning med flera materialslag - separera materialen om det går lätt. Läs på förpackningen. Ofta står det hur den ska sorteras.

Förpackningar som är för stora för återvinningsstationernas containrar, kan du lämna på någon av våra återvinningscentraler (ÅVC).

 

Exempel wellpapp- och metallåtervinning

Stora wellpappkartonger – från inköp av till exempel möbler och vitvaror

Stora metallburkar – målarburkar (ska vara helt tömda och torra)