Ska ge språkliga redskap för kommunikation och ett aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv. Utbildningen karaktäriseras av att du som elev utvecklar en kommunikativ språkförmåga. Det innebär att kunna kommunicera både muntligt och skriftligt utifrån dina behov. Utgångspunkten för utbildningen är den enskildes behov och förutsättningar. Du kan studera på SFI hos Åre kommun i Järpen. 

Rätt att delta i utbildning svenska för invandrare

En person har rätt att delta i utbildning i svenska för invandrare från och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 16 år, om han eller hon är bosatt i landet, och saknar sådana grundläggande kunskaper i svenska språket som utbildningen syftar till att ge.

Antagning

När du ansökt kommer du att kallas till ett inskrivningssamtal.

Läs mer om SFI

Vårt mål är att du genom dina studier på SFI ska få utveckla en kommunikativ språkförmåga. I undervisningen ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att tala, samtala, läsa, lyssna och förstå svenska i olika sammanhang. Som elev ska du ges möjlighet att utveckla din interkulturella kompetens genom reflektioner över egna kulturella erfarenheter och jämföra dem med företeelser i samhälls-, studie och arbetsliv i Sverige. Vår undervisning bygger därför på ett pedagogiskt innehåll som varierar till innehåll och form med såväl klassrumsundervisning som distans- och flexstudier samt aktiviteter i samhälls- och kulturlivet.

 

För att du ska kunna utveckla din kompetens att använda digital teknik, relevanta verktyg och medier för information, kommunikation och lärande är detta en naturlig del av undervisningen. Alla elever som studerar på SFI ges möjlighet att arbeta med digitala hjälpmedel exempelvis Ipad eller Chromebook i klassrummet.

 

När du studerar på SFI ska du tillsammans med din lärare göra en individuell plan för dina studier med dina långsiktiga mål. Det är du som elev som är ansvarig för dina studieresultat och det är därför av stor vikt att du tillsammans med din lärare planerar för hur du ska nå dina kunskapsmål i den kurs du studerar och tillsammans med lärare följa upp dina studier. För att kunna göra en bra planering är det viktigt att du som elev tillsammans med din lärare går igenom vilka tider du ska studera och vilka andra aktiviteter du har som ska kombineras med dina studier.

För frågor om studier på SFI kan du vända dig till utbildningsadministratör via mejl eller telefon. Om du behöver träffa utbildningsadministratör bokar du en tid via mejl eller telefon. Se kontaktuppgifter under "Kontakt".

 

Om du har frågor om studie- och karriärval kan du träffa studie- och yrkesvägledare efter det att du bokat en tid via mejl eller telefon. Se kontaktuppgifter under "Kontakt".

Vilken studieväg du ska gå bedöms vid ett inskrivningssamtal och innan du påbörjar dina studier. 

SFI studieväg 1 – kurs A, B, C och D
I första hand till dig med ingen eller kort studiebakgrund, ca 0–4 år i grundskola.

SFI studieväg 2 – kurs B, C och D
I första hand till dig med kort studiebakgrund, ca 5–9 år i grundskola.

SFI studieväg 3 – kurs C och D
I första hand till dig med längre studiebakgrund, mer än 9-årig grundskola.

Utbildningsplikt omfattar nyanlända med kort utbildning. För mer information om utbildningsplikten och etableringsprogrammet följ länken här till Arbetsförmedlingens hemsida

Du har möjlighet att läsa andra kurser inom vuxenutbildningen parallellt med dina studier på SFI. Du kan studera samhällskunskap, matematik och engelska. För att läsa svenska på grundläggande nivå behöver du ha klarat D-kursen på SFI. Ansökan till grundvux görs på den här sidan.

Samhällsorientering för nyanlända är för dig som ingår i etableringsprogrammet för nyanlända. När du som nyanländ ansöker till SFI blir du även tillfrågad om att studera samhällsorientering. Samhällsorientering studerar du parallellt med SFI och du ska studera minst 100 timmar för att få godkänd kurs. Kursen erbjuds digitalt på modersmålet via tolk.

 

Samhällsorienteringens syfte är att underlätta etablering och delaktighet i det svenska samhället. Informationen ska ges så tidigt som möjligt efter ankomst till kommunen. Vill du veta mer om samhällsorientering och om du har rätt att delta kan du ta kontakt med utbildningsadministratör.

 

Distans/Flex-kursen är för dig som arbetar eller gör praktik och läser SFI på studieväg 3.

 

Distansstudier är för dig som jobbar alla dagar under veckan och aldrig kan komma till skolan. Du sköter dina studier hemifrån med programmet Lunis. Du kan använda chatt-funktionen på Lunis när du vill fråga lärarna om något. Lärarna skickar läxor till dig varje vecka som du måste göra. Lärarna rättar dina läxor så du kan se vad som är rätt eller fel. Du är aktiv i dina studier, fast du inte kan komma till skolan.

 

Flexstudier är för dig som inte jobbar heltid. Du kan komma till skolan minst en dag varje vecka. Du får läxor varje vecka. Du är aktiv i dina studier, fast du inte kan komma till skolan alla dagar. Vill du fråga om något, finns chat-funktionen på Lunis.

 

Du som har distans - eller flexstudier kan också följa lektioner från klassrumsundervisningen. Lärarna filmar lektioner och lägger ut på Youtube och länkar till sin blogg.

 

 

När du slutar jobba eller göra praktik kan du börja studera på heltid. Du kan vända dig till utbildningsadministratör via mejl eller telefon för information om nästa kursstart. Se kontaktuppgifter under "Kontakt".