En kommun har många olika uppgifter och ett stort antal anställda som dagligen utför arbete för att ge service åt medborgarna inom olika områden. Politikerna deltar inte i det dagliga arbetet i kommunen utan styr genom styrdokument.

Styrdokument

pdf Läroplan för förskolan (300 KB)

icon Servicedeklaration förskola (362.44 kB)
icon Smitta i förskolan (208.51 kB)
icon Barn- och elevhälsoplan (9.08 MB
 

Incidentrapport från elev eller förälder