Om en elev har ett annat modersmål än svenska kan vårdnadshavare ansöka om att få modersmålsundervisning i grundskolan och grundsärskolan för sitt barn. Detta kan göras från och med årskurs 1. Ämnet är frivilligt men följer kursplan och kunskapskrav för ämnet modersmål och betyg ges i ämnet från årskurs 6

För att barn ska få modersmålsundervisning i grundskolan måste de ha grundläggande kunskaper i språket och använda sitt språk dagligen. Minst en av vårdnadshavaren ska ha det aktuella språket som modersmål. Ett adopterat barn som har ett annat modersmål än svenska kan få modersmålsundervisning, även om inte språket talas hemma varje dag.

Huvudmannen är skyldig att anordna modersmålsundervisning i ett språk om det finns fem elever i samma språkgrupp i kommunen som är berättigad till modersmålsundervisning samt att behörig/kompetent pedagog finns. Undervisningen i modersmål är minst 60 minuter per elev och vecka och kan ligga utanför ordinarie timplan. Undervisningen kan vara förlagd till annan än elevens skola eller ske med hjälp av fjärrundervisning.

Modersmålsundervisningen kan anordnas på fyra olika sätt:

  • som elevens val
  • inom ramen för skolans val
  • utanför den garanterade undervisningstiden
  • som språkval i grundskolan och specialskolan

Ansök eller säg upp modersmålsundervisning

Har du ett barn i skolåren 1-9 som du vill ansöka alternativt säga upp från modersmålsundervisning? Du kan göra det på två sätt:

  • Använd vår e-tjänst under fliken e-tjänster på denna sida.
  • Vänd dig till ditt barns skola och be om blankett som skolan eller du själv mailar eller skickar in till:

Barn- och utbildningskontoret
Att: Helen Jonsson
Box 201
837 31 Järpen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Märk mejlet eller kuvertet ”Modersmålsundervisning” alternativt ”Uppsägning av modersmålsundervisning”.

Studiehandledning på modersmålet

Studiehandledning på modersmålet innebär att ditt barn kan få stöd i skolans olika ämnen på sitt modersmål. Vilka ämnen som du kan få studiehandledning i beror på dina behov. Det är skolan och dess rektor som avgör om eleven är i behov av studiehandledning.

Nationella minoritetsspråk

Sverige har fem nationella minoritetsspråk: samiska, finska, jiddisch, meänkieli och romani chib. Om ett barn tillhör något av de nationella minoriteterna, ska undervisning i modersmål ordnas om önskemål finns. Huvudmannen ska erbjuda undervisning i modersmål även om det endast är en elev som vill läsa språket och eleven behöver inte heller ha grundläggande kunskaper i språket. Språket behöver inte heller vara ett dagligt umgängesspråk i hemmet.

På Skolverkets webbplats kan du läsa mer om undervisning i nationella minoritetsspråk.

Modersmål

Syftet med språkstöd i förskola och förskoleklass samt undervisningen i ämnet modersmål är att barn och elever utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål. Att ha tillgång till sitt modersmål stärker identiteten och blir en trygghet för barnet och eleven. Kunskaper i modersmålet underlättar också språkutveckling och lärande inom olika områden. Samt blir ett stöd i att lära sig leva med olika kulturer och traditioner.