Motsvarar den nioåriga grundskolan och är anpassad efter vuxnas behov. Kurserna är till för dig som till exempel behöver träna grundläggande läsning och skrivning eller repetera något ämne från grundskolans senare år innan du fortsätter på gymnasial nivå. I Åre kommun kan du läsa samhällskunskap, svenska och svenska som andraspråk, engelska och matematik.

Rätt att delta i utbildning på grundläggande nivå

En vuxen har rätt att delta i utbildning på grundläggande nivå från och med andra kalenderhalvåret det år då han eller hon fyller 20 år, om han eller hon:

 1. Är bosatt i landet.
 2. Saknar sådana kunskaper som normalt uppnås i grundskolan.
 3. Har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Antagning

När du ansökt kommer du att kallas till ett inskrivningssamtal där du får träffa lärare för planering av dina studier. I detta samtal får du även information om vilken kurslitteratur som du ska köpa.

Finansiera dina studier

Läs mer på CSN:s hemsida: www.csn.se

Mer information

I Åre kommun finns det möjlighet att studera svenska som andraspråk (SVA) på Grundvux på kvällstid, en gång i veckan.

 

Grundvux är till för dig som saknar dokumenterade kunskaper från grundskolan, så den här kursen i svenska passar dig som redan fått betyg i kurs D på SFI, eller dig som lärt dig svenska på egen hand, men behöver lära dig mer. Kursen ger behörighet i svenska som andraspråk för studier på gymnasienivå. 

 

 • Du måste vara folkbokförd i Åre kommun, samt vara minst 20 år.
 • Du anmäler dig via den här länken. Behöver du hjälp med detta kan du få det på Norra vägen 16C i Järpen på tisdagar mellan klockan 13.00 och 15.00 Där finns också tillgång till studie- och yrkesvägledare.
 • Du kan börja när som helst under året.
 • Du studerar i din egen takt. Hur lång tid det tar att bli färdig beror bland annat på vilken studiebakgrund du har och på hur mycket tid du har. Vi har lektioner i svenska som andraspråk på dagtid också.
 • Undervisningen bedrivs i nya lokaler i Järpen på Norra vägen 16C. 
 • Kursen är avgiftsfri, men du betalar litteratur själv.
 • Plats: Vuxenutbildningen i Järpen, sal 224.
 • Tid: tisdagar klockan 17.00-20.00. 

Välkommen att utveckla din svenska och att få umgås med andra som har samma mål!