Bild: Träd

Kommunen ansvarar för avfall från hushåll.

Kommunerna är skyldiga att organisera insamling och behandling av allt avfall från hushåll som inte faller under producentansvar. Det vill säga hushållsavfall som restavfall och matavfall, hushållens grovavfall och hushållens farliga avfall men även slam från mindre enskilda slamanläggningar och latrin. Från 2022 tar kommunerna även över ansvaret för att samla in returpapper.

Vem ansvarar för hushållsavfallet?

Du som konsument har det yttersta ansvaret för ditt avfall och att det hamnar på rätt plats.

I Sverige har konsumenterna – det vill säga du, jag och alla andra – skyldighet att sortera och lämna vårt avfall på rätt sätt. I detta ingår att sortera ut returpapper, förpackningar, elavfall, batterier och allt annat som inte hör hemma i soppåsen och lämna in till de insamlingssystem som finns.

Att slänga något med producentansvar som man redan betalat en återvinningsavgift på i soppåsen medför att du får betala för den igen för att den ska brännas upp vilket är ett slöseri med både pengar och resurser.

När det gäller kläder och grovavfall i form av möbler/saker är det miljömässigt bästa alternativet att lämna detta till en organisation för återanvändning.

Vissa saker finns det producentansvar på. Det betyder att den som tillverkar, säljer eller importerar en produkt också ansvarar för att denna samlas in och återvinns.  I priset för varje produkt med producentansvar ingår en återvinningsavgift, som motsvarar kostnaden för insamling och återvinning av produkten.
Det är Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) som ansvarar för insamlingen av produkter med producentansvar. På FTI:s återvinningsstationer ska du lämna tidningar och förpackningar av plast, metall, glas och papper.
Du finner mer information om FTI:s återvinningstationer på den här sidan.

Kommunen har ansvaret för insamling och behandling av hushållsavfallet. Hushållsavfallet som samlas in från de gröna kärlen (soptunnorna) eller containrar, körs en godkänd förbränningsanläggning där det förbränns och blir till el och värme.
Det du lämnar på återvinningscentralerna (ÅVC) återvinns så långt det är möjligt och används som råvara vid nytillverkning av produkter eller förbränns och energi utnyttjas.