Kommunerna är skyldiga att organisera insamling och behandling av allt avfall från hushåll som inte faller under producentansvar.

Det vill säga hushållsavfall som restavfall och matavfall, hushållens grovavfall och hushållens farliga avfall men även slam från mindre enskilda slamanläggningar och latrin. Sedan 2022 är kommunerna ansvariga för att samla in returpapper och sedan 2024 även ansvariga för insamling av förpackningar, både från återvinningstationerna (ÅVS) och de som har fastighetsnära insamling av förpackningar. Det fastighetsnära insamlingssystemet av förpackningar kommer byggas ut fram till år 2027. 

För att sopkärlen ska tömmas ska de placeras med handtaget bort från vägen när de ställs ut.

Vem ansvarar för hushållsavfallet?

Du som konsument har det yttersta ansvaret för ditt avfall och att det hamnar på rätt plats.

I Sverige har konsumenterna – det vill säga du, jag och alla andra – skyldighet att sortera och lämna vårt avfall på rätt sätt. I detta ingår att sortera ut returpapper, förpackningar, elavfall, batterier och allt annat som inte hör hemma i soppåsen och lämna in till de insamlingssystem som finns.

Att slänga något med producentansvar som man redan betalat en återvinningsavgift på i soppåsen medför att du får betala för den igen för att den ska brännas upp vilket är ett slöseri med både pengar och resurser.

När det gäller kläder och grovavfall i form av möbler/saker är det miljömässigt bästa alternativet att lämna detta till en organisation för återanvändning.

Vissa saker finns det producentansvar på. Det betyder att den som tillverkar, säljer eller importerar en produkt också ansvarar för att denna samlas in och återvinns. I priset för varje produkt med producentansvar ingår en återvinningsavgift, som motsvarar kostnaden för insamling och återvinning av produkten.

 

Kommunen ansvarar för insamlingen av förpackningar och tidningar med producentansvar. På återvinningsstationer (ÅVS) lämnar du tidningar och förpackningar av plast, metall, glas och papper. Det finns även fastighetsnära insamling av förpackningar. Detta system kommer byggas ut fram till år 2027. Mer information hittar du på sopor.nu »  

Kommunen ansvarar för insamling av:

• Restavfallet
• Matavfallet
• Det du lämnar på återvinningsstation (ÅVS), förpackningar och tidningar, fastighetsnära insamling av detta avfall.
• Det du lämnar på återvinningscentral (ÅVC)

• Det du lämnar på FA-stationen, farligt avfall