Bild på en flicka som ritar

För att få starta en fristående förskola behöver du göra en skriftlig ansökan för godkännande av förskoleverksamhet till barn- och utbildningsnämnden. Barn- och utbildningsnämnden bedömer ansökan utifrån de lagar och föreskrifter som styr förskolans verksamhet och fokus är kvalitet, säkerhet och kompetens.

För att få information om vilka lagar och föreskrifter som ansökan måste säkerställa, erbjuder barn- och utbildningskontoret informationsträffar kring förutsättningar för godkännande.

- Ekonomiska förutsättningar
- Mottagande av barn
- Utbildningens syfte
- Ledning av verksamhet och pedagogisk personal
- Barngrupp och säkerhet
- Måltider
- Öppettider
- Tillsyn

Den skriftliga ansökan ska innehålla följande information:

- Förskolans verksamhetsidé/inriktning
- Värdegrund
- Målsättning
- Planerad organisation
- Förutsättningar att följa föreskrifter

Ansökan ska ställas till barn- och utbildningsnämnden i Åre kommun och skickas till:

Åre kommun
Box 201
837 22 Järpen

Handläggningstiden är cirka 3 månader.