Trygg i Åre är ett samarbete mot droger och brott i Åre kommun. Målet är att öka tryggheten och livskvalitén för kommunens invånare och besökare. 

Vi som samarbetar är Åre kommun, näringslivethälsocentralerna och Polisen

 

Nytt för säsongen 2019

Nu är den här, Trygg i Åres alldeles nya policy och handlingsplan mot sexuella trakasserier. Framtagen efter önskemål till Trygg i Åre och fri att använda för alla arbetsgivare och medarbetare. Vi hoppas att den kommer bidra till ett ännu tryggare Åre". 

pdf Sexuella trakasserier (1.19 MB)

Kontakta oss

Vi träffas kontinuerligt i styrgruppsmöten. Är det något du vill att vi ska ta upp och diskutera? Eller vill du presentera en idé eller kanske ditt företag för oss? Du hittar kontaktuppgifterna under rubriken Kontakt.

Är du arbetsgivare eller chef och har frågor om alkohol och narkotika på arbetsplatsen? Nu har Trygg i Åre anordnat en Jourgrupp. Hör av dig till någon i jourgruppen när du vill bolla frågor om alkohol eller narkotika på arbetsplatsen. Högt och lågt, alla frågor är välkomna närsomhelst. Jourgruppen har erfarenheten och vet var man kan vända sig vidare.

 

För kontaktuppgifter se menyn kontakt.

Trygg i Åre – Arbetsgivare mot droger har tagit fram en policy som kan användas av alla företag, myndigheter och organisationer i kommunen. Det går bra att använda den som den är eller plocka delar av den. Viktigast är att policyn passar den egna verksamheten.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pdf Trygg i Åre-policy (3.51 MB)

pdf Poster, nyhet (294 KB)

pdf Poster,text (105 KB)

pdf Medarbetarblankett (98 KB)

pdf Policy som text (137 KB)

icon Logotype (373.09 kB)

 

Här finns bilder som passar bra att visa för arbetsgruppen. De förklarar på ett enkelt sätt vad trygg i Åre står för, hur policyn fungerar och varför vi tycker det är viktigt att tillsammans jobba med alkohol- och drogförebyggande på arbetsplatser i Åre kommun. Ni kan anpassa texterna i bildspelet utifrån den egna arbetsplatsen.

pdf Trygg i Åre slides dec 2016 (14.39 MB)

Trygg i Åre är glada över att vara utnämnda till ett IQ-projekt. Det innebär att vi ses som ett gott exempel på alkohol- drogförebyggande arbete som kan inspirera andra.

 

IQ-initiativets uppdrag är att verka för ett smartare förhållningssätt till alkohol genom att med kunskap och kommunikation skapa medvetenhet, eftertanke och engagemang kring eget och andras drickande. Därmed bidrar de till att minska alkoholens skadeverkningar i samhället.

För mer information, gå till IQ:s webbplats