Hemvård omfattar särskilt boende för äldre och funktionsnedsatta, hemtjänst och hemsjukvård så väl i särskilt boende som i ordinärt boende.

pdf Ansökan om bistånd enligt Socialtjänsten (106 KB)

Socialnämnden har beslutat om en servicedeklaration för biståndshandläggning. En servicedeklaration ska tydliggöra för medborgarna/brukarna vad de kan förvänta sig av de tjänster som kommunen har ansvar för.

pdf Servicedeklaration biståndshandläggning (266 KB)

Mer information

pdf Broschyr När minnet sviktar (254 KB)

Äldrecenter

Äldrecenter är en mötesplats för äldre och daglediga. Vi erbjuder flera dagar i veckan gemenskap runt fikabordet och olika typer av aktivering som till exempel sång, textil och bingo.

Bild på kaffe och kakaÄldrecenter drivs i samverkan med socialnämnden, frivilligorganisationer och studieförbund i Åre kommun. Vi erbjuder olika aktiviteter som du hittar under mötesplatser för äldrecenter.