dator

Hos oss på Årebiblioteken kan du bygga på din kunskap. Vi bjuder inte enbart på kunskap via litteratur i form av berättelser och texter utan guidar dig även inom den digitala tillvaron. Det kan handla om rent användande, om tolkning, källkritik eller hur du söker på internet.

Behöver du eller din förening stöd och hjälp kring digitala frågor? Hör av dig eller kom in till oss på Årebiblioteken så tittar vi på hur vi kan lösa det tillsammans. Att främja kunskap är ett av bibliotekens uppdrag enligt bibliotekslagen.

Exempel: Genomgång av Microsoft Teams

Våren 2021 fick Tossögårdens förening en genomgång av Microsoft Teams, som är ett digitalt mötesprogram. Detta kom in till oss som ett önskemål från föreningen eftersom många av deras möten numer sker digitalt. Vår handledare Mikael Karlsson gick tillsammans med dem igenom hur ett samtal via Teams kan se ut. Han gick igenom en rad praktiska saker som till exempel hur man använder chattfunktionen, vilka möjligheter deltagare och samtalsledare har att dela filer och dokument samt hur de delar sin skärm. Han visade även hur man bjuder in till samtal, hur samtalsledaren kan schemalägga samtal och hur man ansluter till samtal via sin telefon. Under genomgången besvarade Mikael även de frågor som deltagarna hade.