På denna sida presenteras aktuella markanvisningar i Åre kommun. I dagsläget finns det inga markanvisningstävlingar.

En markanvisning är en överenskommelse mellan kommunen och en exploatör, där exploatören får ensamrätt att förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett markområde för bebyggande. Genom en markanvisning kan flera intressenter höra av sig med anbudsförslag för angiven mark. Åre kommun vill gärna skapa en variation i bostadsbyggande och främja god konkurrens mellan olika aktörer på marknaden.