Hushåll som ligger nära varandra kan gå ihop och göra en gemensam avloppsanläggning. Inom Åre kommun finns ca 80 stycken sådana anläggningar över vilka miljöavdelningen bedriver regelbunden tillsyn.

Tillsynen innebär bland annat att vi kontrollerar att anläggningen inte ha brister gällande funktionen och skötsel. Om du vill ha mer information om funktion och skötsel finns det i blanketten nedan:

pdf (1) Ansökan eller anmälan ny eller ändrad avloppsanordning för 5 200(pe) (166 KB)

En gemensam avloppsanläggning för mer än fem hushåll bör ägas av en juridisk förening eller juridisk person, där de som är anslutna till det gemensamma avloppet ingår i gemensamhetsanläggningen. Detta ansöks som en lantmäteriförrättning hos Lantmäterimyndigheten. Mer information finns hos Lantmäteriet.