För barn mellan 6 och 12 år finns fritidshem där de kan vistas under den skolfria tiden samt under lovdagar.

Dessa finns på grundskolorna: Mörsils skola, Racklöfska skolan, Stamgärde skola, Åre skola och Duveds skola. I Hallen-området finns det på skolan, samt vid Månsåsbarnas fritidshem. Elever vid Kyrkslättens skola i Kall har sin fritidshemsverksamhet vid förskolan Knatteboa. I Åre finns det ett kommunalt fritidshem för elever i åk F-1, samt ett kooperativt fritidshem för elever i åk 2-3.

Beslut om fritidshem vid föräldraledighet

Vårdnadshavare ges möjlighet att, vid föräldraledighet för yngre syskon, låta äldre syskon behålla sin plats på aktuellt fritidshem enligt beslut taget av barn- och utbildningsnämnden 2018-11-13 (Dnr BUN.2018.66/626).

pdf Anhållan om fortsatt fritidsplacering (498 KB)

Beslut om förskola/fritidshem trots ledighet

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att ge vårdnadshavare möjlighet att under maximalt fem dagar per år låta sina barn gå på förskola/fritidshem när vårdnadshavaren är ledig. Detta under förutsättning att det inte innebär en utökad kostnad eller sämre kvalitet för förskolan/fritidshemmet.

pdf Ansökan om vistelse vid vårdnadshavares ledighet (492 KB)