Jämtland – Härjedalen

Vi vänder oss till dig som har långvariga psykiska funktionsnedsättningar. Vi kan erbjuda dig som är 18 år eller äldre ett frivilligt och kostnadsfritt stöd. Du behöver inga remisser eller beslut för att ta kontakt med oss. Vi har tystnadsplikt och för inga journaler.

Vi kan hjälpa dig att se och beskriva ditt behov av stöd och hjälp från samhället. Vi är ingen myndighet, och ger ingen vård eller behandling. Vi kan vara en länk och hjälpa till med kontakter som gäller till exempel

• boende
• daglig sysselsättning
• ekonomi
• fritid
• Vi kan vara med dig på träffar med bland annat myndigheter

Hur arbetar ett personligt ombud?

PO kan stödja dig så att du utifrån dina önskemål får det stöd du behöver och har
rätt till. Vid första kontakten bokar du och det personliga ombudet en tid, ni träffas på en plats
som du bestämmer.

Efter det arbetar ni tillsammans med planering för att uppnå bästa tänkbara livssituation för dig. Personligt ombud är ett tidsbegränsat stöd, och när du känner att du nått de mål du satt upp och har ett bättre fungerande liv så avslutar vi så småningom kontakten.

Så här kontaktar du oss

Genom att ringa eller skicka e-post direkt till det personliga ombudet.

pdf Ansökningsblankett om personligt ombud (88 KB)

Ansökningsblanketten skickas till
Personligt Ombud
Krondikesvägen 60
83182 Östersund


Någon i din omgivning kan också hjälpa dig att förmedla kontakten.