Från och med 2022 avskaffas producentansvaret för returpapper och kommunerna tar över ansvaret för att samla in returpapper.

I december 2020 beslutade regeringen att producentansvaret för returpapper ska upphävas. Producentansvaret har inneburit att tidningsbranschen har varit ansvariga för att samla in och återvinna returpappret samt stått för kostnader för detta. Den 1 januari 2022 ska kommunerna ta över ansvaret för hanteringen av returpapper. Beslutet grundar sig i att det säljs färre och färre papperstidningar med sjunkande intäkter som följd. För att underlätta för tidningsbranschen har därför producentansvaret avskaffats.

Hur påverkar detta dig?

  • I Åre kommun blir det ingen större skillnad. Du kommer precis som vanligt att kunna lämna returpapper vid återvinningsstationerna (ÅVS) där du lämnar förpackningar. Vi har jobbat för att ha kvar den insamling som finns idag, detta för att inte försämra servicen.
  • Du som har fastighetsnära insamling av returpapper kan själv teckna ett avtal med Lundstams Återvinning AB, som är kommunens upphandlade entreprenör för insamlingen. Lundstams tömmer kärlen för returpapper och kommer även att fakturera kunden direkt för tömningarna. Du betalar för de tömningar du gör av returpapperet, precis som du gör när du tömmer ditt kärl för restavfall eller matavfall.

Vad räknas som returpapper?

Exempel på returpapper är tidningar av alla slag, även veckotidningar med glansiga omslag, direktreklam, kataloger och skriv- och ritpapper samt liknande produkter av papper.

Tänk på att ta bort plastomslag, dessa lägger du i plaståtervinningen. Häftklamrar, spiraler och liknande behöver du inte ta bort från tidningar eller block. De avskiljs med magneter och skickas till metallåtervinning.

Kuvert och post it-lappar lägger du i den vanliga soppåsen. Detta gäller även inbundna böcker som inte kan lämnas till återanvändning. Omslagspapper sorterar du som pappersförpackningar.

Återvinning är energismart

Återvinnare är goda planetskötare. Om du återvinner din dagstidning spar du energi som räcker för att brygga 38 koppar kaffe.