Åre kommuns kollektiva olycksfallsförsäkring gäller dygnet runt för alla barn från förskoleverksamhet till och med grundskola. Gäller alltså även fritid, men täcker inte sjukdom. 

Elever inom frivilliga utbildningar (Komvux/Grundvux, SFI, SO-kurs, SärVux) täcks under verksamhetstid, alltså ordinarie verksamhet i skola eller motsvarande samt resa till och från. Försäkringen gäller också för andra aktiviteter anordnade av skolan såsom skolresor och PRAO med mera och som är godkända av rektor eller motsvarande. För elever inom frivilliga utbildningar gäller försäkringen inte under lov och fritid, det vill säga ”övrig tid som inte är skoltid/verksamhetstid”.

Vi rekommenderar att man även tecknar en egen hemförsäkring.

För frågor kring försäkringsvillkoren kontakta
Protector, 08-410 637 00

  pdf Kollektiv olycksfallsförsäkring 2024 (86 KB)