Renhållningstaxan är uppdelad i två delar, en fast och en rörlig avgift.

Den fasta avgiften abonnemangsavgiften, täcker kostnader som kommunen har för återvinningscentraler, FA-stationer, administration och information.

Den rörliga avgiften betalar du för det avfall du lämnar i kärl eller säck.

  • Alla som äger en fastighet (även fritidshus) eller driver ett företag i kommunen ska betala abonnemangsavgift och i denna avgift ingår även kärl beroende på typ av abonnemang.
  • Du blir fakturerad varje månad eller kvartalsvis.
  • Fastighetsinnehav eller ägarbyte ska meddelas till tekniska avdelningen. Detta sker inte automatiskt.
  • Om samma fastighetsägare äger flera fastigheter i kommunen tillkommer en avgift för varje fastighet. Om det finns flera hushåll/lägenheter på en fastighet tillkommer en avgift per hushåll/lägenhet. Se överst i tabellen under rubriken fasta avgifter.
  • Vid nybyggnation och om- eller tillbyggnad som påverkar renhållningsavgiften debiteras avgiften från och med kvartalet efter att ditt bygglov beviljats.

Vid frågor kontakta tekniska avdelningen via kundtjänst 0647-161 00.

Genom att sortera ditt hushållsavfall och lämna dina förpackningar på återvinningsstationen kan du minska dina renhållningskostnader.

Fasta avgifter

Kr inkl moms

Abonnemangsavgift per år och fastighet

652

Tillkommande avgift för ytterligare  fastighet/ lägenhet

450

Tömningskostnader

140 liters matavfallskärl

50

190 liters kärl

80

370 liters kärl

160

Tömning av container kr/m3 behållare (ej komprimerat avfall)

550

Större eller extra kärl kr/kärl och år

180

Ersättning för förstört eller borttappat kärl

 

140-190-liters kärl

670

370-liters kärl

1 164

Tilläggsavgifter (Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall)

Budad (beställd) tömning inom 1 vecka + tömningskostnad

850

Återkommande extra budning av hushållsavfall inom 2 veckor + tömningskostnad

280

Betald sopsäck 160 l (i anvisad behållare)

60

Betald soppåse (i anvisad behållare)

15

Löst avfall (kr/100 liter) exkl gångavstånd

154

Gångavstånd 1,6-15 meter

15

Gångavstånd 15-50 meter

30

Tillägg gångavstånd per 10 m >50m

15

Vägbom

25

För tungt kärl

180

Överfullt kärl

180

Övriga avgifter

Avgift per ton där avfall vägs

3 150

Fraktkostnad per behållare där avfall vägs

4 250

Där taxan ej är tillämplig kan renhållningsingenjören förhandla om lösning enligt taxans intentioner.

Då speciallösning för hushållsavfall krävs:

Permanentboende

1 746

Fritidsboende

1 314

Farligt avfall

Hushåll lämnar genom FA-boxen eller FA-stationen i Järpen. Kostnaden ingår i abonnemangsavgiften.                         0

Grovavfall från hushåll

Budad (beställd) hämtning inom 1 vecka framkörningsavgift

950

Budad (beställd) hämtning inom 1 vecka kr/m3 + framkörningsavgift

325

Grovavfall som hushåll lämnar på ÅVC (ingår i abonnemangsavgiften)

0