Renhållningstaxan är uppdelad i två delar, en fast och en rörlig avgift.

Den fasta avgiften

Abonnemangsavgiften, täcker kostnader som kommunen har för återvinningscentraler, FA-stationer, administration och information.

Den rörliga avgiften

Denna betalar du för det avfall du lämnar i kärl eller säck.

pdf Renhållningstaxa (201 KB)

  • Alla som äger en fastighet (även fritidshus) eller driver ett företag i kommunen ska betala abonnemangsavgift och i denna avgift ingår även kärl beroende på typ av abonnemang.
  • Du blir fakturerad varje månad eller kvartalsvis.
  • Fastighetsinnehav eller ägarbyte ska meddelas till tekniska avdelningen. Detta sker inte automatiskt.
  • Om samma fastighetsägare äger flera fastigheter i kommunen tillkommer en avgift för varje fastighet. Om det finns flera hushåll/lägenheter på en fastighet tillkommer en avgift per hushåll/lägenhet. Se överst i tabellen under rubriken fasta avgifter.
  • Vid nybyggnation och om- eller tillbyggnad som påverkar renhållningsavgiften debiteras avgiften från och med kvartalet efter att ditt bygglov beviljats.

Genom att sortera ditt hushållsavfall och lämna dina förpackningar på återvinningsstationen kan du minska dina renhållningskostnader.