Stigcykling i Åre

Värna om renarna i fjällen 

Risken att renar blir skrämda är större när du kommer farande i hög fart på cykel. Visa därför alltid extra stor hänsyn då du cyklar i områden där det finns renar. 

Renar är känsliga för störningar och behöver få utrymme att ströva ostört. Ta för vana att alltid hålla din hund kopplad när du är ute i naturen. Om du ser en vandrande renhjord – kliv av cykeln, sätt sig ned och betrakta dem på avstånd. Cykla inte rakt emot renar du möter på fjället.

Varje år omkring kalvningstid, mellan april-juni, är fjällområdet en stor barnkammare för vajorna och deras kalvar. Renar är känsliga för störningar året om men under den här perioden ökar risken att kalvarna skiljs från sina mammor om de blir skrämda av människor, hundar eller cyklister. Visa därför extra hänsyn under den här perioden när du rör dig ute i våra fjällmarker. 

Cykla på stigar där marken är tålig 

Välj en stig där marken inte är blöt eller känslig för slitage och anpassa din körstil efter terrängen. Det finns många markerade cykelleder att välja på som är speciellt avsedda för ändamålet. Ta en omväg runt skogsplanteringar, åkrar och myrmark där det inte är lämplig att cykla – det sliter på natur och planteringar och är dessutom väldigt jobbigt! Sakta ned farten om du får möte och lämna företräde till gående. För att köra elcykel i naturen behöver du fråga markägaren om lov.  

Betala ledavgift 

Genom att betala i de områden som tar ut en ledavgift bidrar du till att naturen och marken kan lämnas över i gott skick till kommande generationer. När cykeldäcken blir många slits marken och det krävs underhåll med spång, spån och markeringar för att naturen inte ska ta skada. Med hjälp av ledavgifter kan även fler utedass, mysiga vindskydd och rastplatser byggas längs lederna som gör din cykeltur mer trivsam. Information om avgifter finns oftast i anslutning till ledstart.