I de allmänna lokala ordningsföreskrifterna som gäller i Åre kommun står det:

23 § Pyrotekniska varor får inte användas inom detaljplanelagt område utan tillstånd av polismyndigheten.

I detaljplanekartan hittar du gällande detaljplaner för planlagd mark i Åre kommun. Här kan du som ägare av en bostad eller större fastighet se vad marken på din fastighet går att använda till och hur den kan bebyggas.

 

Gå till detaljplanekartan

 

Hjälp med kartverktyget

* När du klickar på länken detaljplanekartan på denna sida kommer du direkt till kartan. Startvyn är Åre by.

* Välj ort i fältet ovan kartbilden där det står ”Gå till…”

* När du hittat det område du är intresserad av, klicka på den blå infoikonen i kartans övre vänstra hörn.

* Ställ markören där du vill se vilken plan som gäller och klicka.

* Detaljplanen kommer upp i vänster fält som en pdf med fastighetsbeteckning , klicka på den och du får upp gällande plan.

* Du kan också söka på adress. Välj adressökning i rutan ”Välj sökning”. I rutan under ”Söktext” skriver du in den adress du vill ha, till exempel Hallonstigen. Då kommer alla gatunummer för den adressen upp.

Det finns inga restriktioner gällande när på dygnet du får avfyra fyrverkerier och pyrotekniska varor utanför detaljplanelagt område.

 

Givetvis bör du visa hänsyn till omgivningen. Du ansvarar också för att ingen person eller egendom skadas.

Det blir ett polisärende eftersom det är Polisen som ser till att föreskrifterna efterföljs.

Ring 114 14