Besiktningar färdigställda och verksamhetsområdet är fastställt. Förbindelsepunktskarta och faktura har skickats ut till kunder som nu ges möjlighet att ansluta till kommunalt VA.