Resan från tanke till ett färdigt bygge startar med god planering och rätt förberedelse. Börja alltid med att ta reda på vad som gäller i ditt fall.

I menyn finns mer information om olika typer av lov och anmälningar. Där finns också checklistor för olika ärenden med exempel på vilka handlingar du kan behöva skicka in för att ditt ärende ska vara komplett. Checklistorna ger en enkel överblick av vilka handlingar du behöver skicka in utöver ansökan/anmälan.

Så här kontaktar du byggavdelningen

Våra inspektörer och handläggare arbetar till stor del ute på byggprojekt, därför är vår kundtjänst din ingång till oss. De hjälper dig med de vanligaste frågorna och kan även se till att en handläggare tar kontakt med dig.

När du skickat in en bygglovsansökan till oss är handläggningstiden fram till att vi kan meddela dig ett beslut högst tio veckor. Det är viktigt att din ansökan är komplett med alla nödvändiga handlingar bifogade. Först då kan vi påbörja ärendet.

Plan- och byggsupporten

Vi finns tillgängliga via mejl och telefon alla vardagar! Vår telefonsupport har nummer 0647-161 00.

Telefonsupporten är öppen:

  • måndag-torsdag 9:30-12:00 och 13:00-14:00
  • fredag: 11:00-12:00 och 13:00-14:00.

För frågor via mejl och pågående ärenden hänvisar vi till vår support Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Öppen rådgivning

Byggenhetens öppna rådgivning i kommunens lokaler är inställda tills vidare. Detta görs på grund av att avsedd lokal är ianspråktagen för andra ändamål och att någon alternativ lokal inte finns att tillgå för närvarande.

Bygglov och andra lov

Bygglov och andra lov behövs till exempel för att bygga nytt, bygga till och för att ändra en byggnads användningsområde.

Murar och plank kräver ibland bygglov, samt att ändra en byggnad inom detaljplanerat område så att utseendet påverkas avsevärt. Likaså är det nödvändigt för att sätta upp skyltar och ljusanordningar inom område som är detaljplanerat.

Anmälan enligt PBL

Plan och bygglagen reglerar också åtgärder som inte kräver bygglov, men där du istället först behöver göra en anmälan till oss och sedan invänta ett startbesked innan bygget får påbörjas. Det gäller till exempel attefallshus, konstruktionsändringar och installationer av eldstäder.
 

Vad är det för skillnad på bygglov och anmälan enligt PBF kap6 §5?

I bygglov granskas byggnadens yttre, användningssätt och placering på tomten, samt hur allt detta påverkar den omgivande bebyggelsen. I ett anmälningspliktigt ärende granskar bygglovshandläggaren framförallt byggtekniska aspekter, till exempel tillgänglighet, brand och konstruktion.

På Boverket finns en detaljerad sammanställning av byggregler och lagtexter.

Svar på många frågor finns även i denna folder från Boverket.