Mapp Bygga/riva

Under fliken Handlingar till bygglov/anmälan framgår det vilka handlingar som krävs till respektive bygglov/anmälan. Ansökningsblanketten fyller ni i och skickar in tillsammans med handlingarna.

Växla Rubrik
pdf Ansökan förhandsbesked ( pdf, 144 KB )
pdf Ansökan om bygglov, anmälan med mera ( pdf, 987 KB )
pdf Ansökan strandskyddsdispens ( pdf, 345 KB )
pdf Översiktlig utredning för vatten och avlopp ( pdf, 227 KB )